2014 I august starter Tenthaus samarbeid med nyåpnede Hersleb videregående skole.

2013 Tenthaus fortsetter å jobbe med skoleklasser og visningsrom men må finne lokale utenfor skolen. I mars flyttet vi til nye lokaler ved Maridalsveien 3, Oslo.
 
2013 Sofienberg skole flytter til nye lokaler på grunn av oppussing.
 
2012 Utstilling på Skulpturarena øst som viser prosjekter fra ulike skoler.
 
2011 - 13 Kunstnerne oppretter igjen nytt partnerskapsavtale med Sofienberg skole. Avtalen er å gjøre kunstprosjekt med en skoleklasse mot å disponere lokaler ved skolen. Kunstnerne ønsket også å opprette visningslokale ved skolen.
 
2011 Atelierfellesskapet på Akersbakken må rives og avsluttes med fellesutstillingen Packed!!!
 
2011 Hersleb skole legges ned for godt.
 
2011 Tenthaus opprettes for å invitere inn flere kunstnere til å gjøre prosjekter med tiendeklassen. Ideen var å kombinere atelieret med et offentlig visningsrom både for kunstscenen og vår skoleklasse.
 
2010 Kunstnerne finner eget lokale ved Akersveien/Telthusbakken i Oslo, som atelier og for å invitere skoleklassen til.
 
2010 Hersleb skole må flytte til midlertidlige lokaler på grunn av asbest.
 
2010 - 11 Helen Eriksen, Ebba Moi og Stefan Schröder oppretter ny partnerskapsavtale med Hersleb skole som har overtatt rektorn fra Sinsen skole. Prosjektet støttes av kunstløftet. Avtalen gikk ut på å gjøre ulike workshops med en og samme tiendeklasse over et helt skoleår.
 
2010 Sinsen skole stenges for oppussing og kunstnerne må flytte.
 
2008-09 Vi kaller prosjektet for Kunstnerne på Sinsen og starter med Kunstprosjekter med flere klasser ved skolen.
 
2008 Helen Eriksen, Stefan Schröder, Ebba Moi, Søssa Jørgensen, Geir Tore Holm inngikk partnerskapsavtale med rektor Per Korsvik på Sinsen skole. Avtalen går ut på at få tilgang til skolens metallverksted som atelier for kunstnerne, mot å gi ti timer kunstprosjekt med elever til skolen på et skoleår. Kunstprosjektene ble støttet av Norsk kulturråd.

Sinsen skole , 2009

Fra metallverkstedet på Sinsen skole

Artikel i Aftenposten Aften, 2010

Hersleb skole, 2010

Tenthaus, Akersveien 26

bakgrunn6

Sofienberg skole, 2011