face


Welcome to the opening of Golden Moments - Best of Sessions
7 pm 12 December

Open 13 December - 19 January

Exhibiting artists Martinka Bobrikova & Oscar De Carmen, Amelia Hawk, Anne-Liis Kogan, Kirsty Kross and Kunstkantina (Lena Katrine Sokki and Sisse Holmberg)

Golden Moments – Best of Sessions is a visual summary of the way in which artists engaged in durational participatory projects during Tenthaus Sessions, an experimental workshop program held with participants at Hersleb High School. The “golden moment” is a classroom teaching/learning experience where students latch on to a lesson in such a way that the room explodes with enthusiasm, engagement and real conversations. The golden moment is never truly captured in photography, nor in the product made but in experience for both the student, teacher and artist. Golden Moments points towards a greater understanding of all the extraordinary yet everyday encounters in our lives.

Not every exhibition at Tenthaus brings discussions about teaching and learning to the fore, yet it remains on going: the underlying pulse to Tenthaus workings. However, the vast majority of artists that we invite to the project room are drawn into our activities with Hersleb High School through workshops, discussions and other forms of project participation. Golden Moments – The Best of Sessions is a cross section not a complete representation of the projects that were developed during the Sessions program. The projects in the exhibition space now reflects process as much as result. What is not represented on the walls is as important to consider as the material in the exhibition.

Martinka Bobrikova & Oscar De Carmen, Amelia Hawk, Anne-Liis Kogan, Kunstkantina, Kirsty Kross, and Sille Storihle were asked to work practically and communicate their ideas to the students at Hersleb High over an extended period of time. Our hope was that these meetings would help form and shape the way in which the artists developed the works in this exhibition. On the other hand, we also understood that the program
would develop young people´s understanding of contemporary art through a direct contact with professional artist practice and perspectives.

We are indebted to Martinka Bobrikova & Oscar DeCarmen, Amelia Hawk, Kirsty Kross, Anne-Liis Kogan, Kunstkantina (Lena Katrine Sokki and Sisse Holmberg) and Sille Storihle, for their dedication and effort spent on their commissions for Tenthaus. We would also like to thank the teachers for their enthusiasm, flexibility and understanding of art, and artist practice. Not least, the students and participants at Hersleb High School, who always inspire us with their openness and warm hearted responses to even the most challenging projects and drive us to continue to learn more about making art with them.

 

P1 er to mobile moduler som med jevne mellomrom vil bli flyttet, og plassert på ulike skoler rundt omkring i landet. Den ene modulen blir kunstnerens atelier, mens den andre skal fungere som kunstnerens verksted. Dette vil også fungere som et møtested for å skape og utvikle unike prosjekter, hvor kunstnere møter barn og unge. 

Modulene er utviklet av Tenthaus kunstkollektiv i samarbeid med arkitekt Thomas Benedict Holth. I første testfase på Hersleb vgs, Oslo sommer og høst 2019, ble billedkunstner Elna Hagemann invitert til å utvikle et prosjekt sammen med en gruppe jenter på skole, med tittelen #jegerkunst. Målet er å undersøke kroppens tilstedeværelse i byrommet gjennom skulptur og performance og vil vises offentlig i Oslo i løpet av 2020.  

Fra 1.oktober frem til sommeren skal Tenthaus ha et ni måneders samarbeid med LevArt i Levanger, og begge modulene plasseres på Kirkegata 11 som en del av LevArts PARK. Som en del av oppholdet vil vi involvere ungdommer fra ungdomshuset i Levanger, Levanger ungdomsskole og Levanger skolemuseum og -fotomuseum.

På nyåret 2020 skal billedkunstner Sissel Bergh arbeide tematisk med det sørsamiske over en periode på to måneder. Levanger er hjertet av det sørsamiske området, og sammen med kunstneren skal elever fra Levanger ungdomsskole undersøke hvordan dagens samfunn muligens er påvirket av det sørsamiske.

Våren 2020 kommer Amy Franceschini og Lode Vranken fra Future Farmers til kunstneropphold i P1 som en del av sin Heard, Herd, Donkey Tour 2020.

P1 er planlagt å bli plassert i Oslo, Levanger, Trondheim og Halden over de neste to årene, med varierende kunstneropphold på hvert sted. Disse kunstnerne har blitt valgt ut fra søknader til vår Open Call, og vi skal realisere et titalls kunstprosjekter, som legger til rette for møter mellom elever og samtidskunstnere. 

 

71479944 806011329854170 7591221074952454144 n
 
 
 
72198620 661220471068112 4095244157025517568 n
 

Prosjektet P1 - mobilt atelier er finansiert av Sparebankstiftelsen, Norsk Kulturråd, KORO, Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune og Oslo kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holth

 

For å vise veien mot en mer integrert kunstpraksis i skolen har Tenthaus startet et pilotprosjekt - P1 – mobilt atelier for kunstnere. P1 er et fysisk atelier på skolen, når lokaler ikke finnes. Den er en mobil struktur som kan kobles på skoler og skal fungere som bindeledd mellom kunstscenen og skolen. Prosjektet er under oppstart og vi har startet samarbeidet med en arkitekt. I løpet av 2018 vil prosjektet realiseres og i første omgang skal den plasseres i Levanger,  Saupstad skole i Trondheim, Oslo og Tistedal i Østfold.


Med kunstnere fysisk tilstede i skolehverdagen er steget til et aktivt samarbeid, workshops, dialoger, møter veldig kort. Møtene mellom kunstner, lærere og elever vil oppstå som en naturlig del av hverdagen til alle parter. Tenthaus ønsker derfor å gi billedkunstnere en integrert praksis i form av fysiske atelier på skolen, hvor kunstneren får trygge og solide lokaler og sikrer seg gode arbeidsforhold, og hvor det tilrettelegges for utveksling mellom skole og kunstner. Plassert på en skole vil lokalet kunne fungere som et utvidet atelier hvor kunstneren kan invitere til samtaler og samarbeider med lærere og elever. Kunstprosjektene som skapes her kan bidra til dialoger rundt og produksjon av kunst med fokus på deltagelse. Dette forslaget er tenkt som et supplement til læreplanen. Det betyr at de inviterte kunstnernes praksis i skolen ikke er en del av læreplanen og de tar heller ikke over noe av kunstundervisningen.

Billedkunstnere er en ressurs for den fremtidige skolen. Deres erfaring, kreativitet og åpenhet må integreres i undervisningen. Våre barn og ungdommer trenger å bli sett og inspirert fra kunstnere på en hverdagslig måte. Her ligger nøkkelen til en bedre skole og et mer integrerende samfunn som evner å ta i mot migrasjonsbølger og andre store utfordringer.

 

P1230535 red 2

 Foto: Thomas Benedict Holdt

PARK., et nytt prosjekt i LevArt og et kollektivt arbeid med en rekke kunstnere og andre samarbeidspartnere, blant andre Tenthaus, Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg,  og Altgårbra. PARK. har sitt utgangspunkt i Levanger kommunes plan om å gjøre om den asfalterte parkeringsplassen omkring skolebyggene i Kirkegt 11 der LevArt har sine lokaler, til en offentlig park. Plassert midt i denne endringsprosessen begynner vi med å stille spørsmål ved hva som kjennetegner en god allmenning i dag og om kunst som et offentlg gode.

 Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holdt

Tenthaus Oslo deltar i PARK. med pilotprosjektet P1 – atelier for kunstnere i skolen. P1 undersøker og viser muligheter for å lage mobile atelierer for billedkunstnere på norske skoler. Dette gjøres i Levanger kommune i samarbeid med Levanger ungdomsskole og PARK / LevArt. P1 fungerer som kunstneratelier, visningsrom og møtested for kunstnere og elever.  Det mobile atelieret blir bygget våren 2018 og er klar for bruk til skolestart høsten 2018. I løpet av skoleåret 2018 / 2019 vil et utvalg kunstnere ha sitt atelier på P1 der de på ulike måter involverer elever fra Levanger ungdomsskole i sitt kunstneriske arbeid på stedet. Det vil være kunstnere med en forankring i egen kunstnerisk innfallsvinkel rundt begrepet deltagelse utarbeidet med og for målgruppen skoleungdommer. Med PARK som base vil P1 kunne fungere som et utvidet atelier hvor det kan huse seminarer, samtaler og kunstprosjekter