ewa jac popu pic

Ph. Ewa Jacobsson

 

Vi på Tenthaus er stolte over å invitere til en Pop Up utstilling hos vår nabo innerst i bakgården på Maridalsveien 3; Ewa Jacobsson med det stedsspesifikke lydverket SCHADEN. Vi arrangerer åpning torsdag 22.aug – Velkommen!

Maridalsveien 3 G, 2 etasje.
Torsdag 22.aug kl.18.00-20.00: Åpning
Fredag 23.aug - søndag 25.aug kl. 13.00-17.00

Søndag 25. aug: Kunstnersamtale mellom Ewa Jacobsson og Siri Austeen kl. 16.00
Hilde Marie Holsen er invitert til å spille rommet/gulvpartituret med trumpet og live elektronikk. Partituret er laget av skader i gulvet. Hennes intervensjon og lydprøve starter kl.17.00 og hun spiller live fra kl. 18.00.

Om SCHADEN:
Jacobsson sier om hennes verk: Fra januar til juni har jeg preparert et rom i Maridalsveien.
Jeg har jobbet med vegger, gulv og objekter, lydkilder, akustikk.
Både det visuelle og lydpreparering, det lydlige, forskyves i materiale og/eller tid kontinuerlig.
Fragmenter av en tekst fra romertiden og en tysk tekst sirkler rundt tittelen SCHADEN: å ødelegge, destruere, og rommet som helhet er utsatt for skade, SCHADEN.

Kombinasjonen av avanserte og lav-teknologiske teknikker og materialer ved bruk av forskjellige media reflekterer min interesse i å overføre både eksistensielt og politisk innhold og betydning, og å ignorere etablerte hierarkier.

https://sopranotronic.wordpress.com/
http://www.hildeholsen.com/
http://www.austeen.no/

 

webIMG 6816

Tenthaus is proud of this booklet made by Club Solo and launched in June 2019 . It is made in conjunction with Tenthaus Artist Collective residency at Hotel Solo in November 2018. The booklet is showing the process around Tenthaus “Moment of Trust” an exhibition and participatory art project that we were invited to develop for the residency period.  

Tenthaus kunstnerkollektiv er invitert som en del av Karnevalet Oslo. Søndag 3.3 kl. 15 vil vi vise frem tre objekter vi har laget i samarbeide med to skoleklasser fra grunnskoleopplæringen ved Hersleb skole. Prosjektet KARNEVALET har tre forskjellige faser. I fase 1 arbeider prosjektets deltakere med interkulturelle tema i workshops der de lager kostymer, masker, objekter, skulpturer, bilder, bannere, bevegelse, lyd eller lys til karnevalsparaden. Fase 2 er selve karnevalsparaden i Oslo sentrum 3. mars 2019 der alle individer og grupper som har utviklet forskjellige ting og uttrykk vil samles for å delta i paraden og gatefestivalen. Fase 3 finner sted i form av en utstilling på Interkulturelt Museum hvor alle som har deltatt i prosjektet vil kunne vise tingene og uttrykkene sine på en eller annen måte. 

Tusen takk til Fellesverkstedet, og elever og lærere ved grunnskoleopplæringen ved Hersleb vgs.

IMG 5745

 
 
 

Tenthaus Open Call  

Frem til 8. april kan kunstnere og kuratorer søke på to ulike program hos Tenthaus Oslo:  

  • Utstilling ved vårt visningsrom i Oslo 
  • Atelieropphold ved P1 – mobilt atelier 

En forutsetning for begge søknader er at søker ønsker å involvere deltagere i prosessen og/eller resultatet.  

Om P1 – mobilt atelier: 
P1
- mobilt atelier er et pilotprosjekt der kunstnere blir invitert til å ha et atelieropphold i en periode 1-3 måneder i tidsperioden 2020/2021. P1 består av tre mobile moduler som inkluderer kontor/atelier, verksted og møterom. Kunstnere får et opphold som inkluderer honorar, materialstøtte og et bosted i kommunen. Kunstneren skal jobbe med et prosjekt som inkluderer elever hvor P1 er plassert, i tillegg til sine egne pågående arbeider. Den første residensperioden er i Levanger, før P1 flyttes til Trondheim og videre til Halden og flere andre steder i Norge. 

Om utstilling på Tenthaus: 
Søkere som ønsker å knytte sine prosjekter til visningsrommet i Oslo søker til utstillingsprogrammet i perioden 2020
-2022. Tenthaus ser etter kunstnere og kuratorer som vil utvikle nye kunstverk som på forskjellige måter inkluderer deltagere fra ulike samfunnsgrupper.

Om Tenthaus:
Vi er et kunstnerdrevet visningssted, prosjektrom og kunstnerkollektiv som består av kunstnerne Helen Eriksen, Ebba Moi, Stefan Schröder og kunsthistoriker og daglig leder Mechu Rapela. Siden 2009 har Tenthaus utviklet prosjekter som og med kunstnere i skolen.

Om søknaden:
Ønsker du å søke for P1 atelieropphold eller i vårt workshop- og utstillingsprogram skal den inneholde:

  1. CV  
  2. Dokumentasjon av relevante prosjekter
  3. Kort motivasjon

Søknaden skal ikke overstige 6-8 sider (Bruk for eksempel smallpdf.com for å spare på MB)

Vi ber dere være tydelig med filnavnene som opprettes for søknad og CV.  

Søknad: Søkernavn_prosjekt_program.pdf (program: P1 eller Oslo) 

CV: Søkernavn_CV.pdf 

 

Sendes inn til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Søknadsfristen: 08.04. 2019    

 
 
 
 

Sunday 24 February 7pm at Khartoum, . NB! The gallery is open until 7pm on Sunday 24.2

At the end of our winter holiday our artists once again convene to talk about their work showing at Tenthaus Oslo. What if the image is shown next to an historical fact? Fadlabi has kindly lent us his art space and will also be leading the discussion. Please join us for an evening in which we talk about territorial, moral and economic compasses.