Nyeste versjon GIF

scroll for english

Spring Depot II

Velkommen til Tenthaus  Spring Depot II. Den 22. mars kl. 19 åpner Tenthaus Oslo dørene for en utstilling juryert av elever fra grunnskoleopplæringen ved Hersleb skole i Oslo. I utstillingen vises arbeider av 48 kunstnere og dokumentasjon fra prosessen.  

22.03 - 22.04.18  

  
Tenthaus Oslo, Maridalsveien 3, Oslo    

Åpent fredag - søndag 13:00 – 17:00  (stengt i påsken 30.03 - 01.04)   


Åpning  22. mars kl. 19:00  


Spring Depot II er basert på en Open Call som ønsket å vise verk i mindre skala plassert i et hyllesystem. Det ble opprettet en internasjonal jury bestående av ungdommer mellom 16-20 år fra Hersleb skole i Oslo. I samarbeid med Tenthaus Kunstnerkollektiv valgte juryen kunsten som vises i Spring Depot II ut i fra sin egen interesse og nysgjerrighet. På tre lengre møter på skolen ble alle 65 innsendte verk presentert og diskutert i flere omganger. Deretter traff kunstnerne ungdommene på galleriet hvor ungdommene har hatt ansvar til å sette verk i relasjon og lage en helhetlig utstilling.  


Samtalene mellom kunstnerne og ungdommene er en vesentlig del av prosjektet; hvordan har du laget det, hva betyr det, hva er meningen med denne her dingsen, hva er en skulptur, en installasjon, et lydverk? Kan en kasse øl kalles for kunst?  

Deltagende kunstnere er Tine Aamodt, Jannik Abel, Hedda Roterud Amundsen, Vibeke Frost Andersen, Kjersti Austdal, Siri Austeen, Åslaug Krokann Berg, Line Berget, Johan Urban Bergquist, Bjørn Bjarre, Hild Borchgrevink, Stein Are Kjærås Dahl, Helene Duckert, Anne Liv Einarsen, Eli Eines, Glen Farley, Thale Fastvold, Amy Franceschini, Hilde Frantzen, Andrea Galiazzo, Joana Gelazyte, Elna Hagemann, Daniel Hansen, Tsanko Hristov, Øyunn Hustveit, Mathilda Höög, Sabina Jacobsson, Mariana R Jaskowsky, Kjersti Lande, Grete Marstein, Øyvind Mellbye, Ingvild Brekke Myklebust, Anni Onsager, Kirsten Opstad, Julie Oredam, Lisa Pacini, Klara Pousette, Shwan Dler Qaradaki, Astrid Runde Saxegaard, Ulla Schildt, Julie Skarland, Øyvind Sørfjordmo, Helene Torp, Bente Tømmerås, True Solvang Vevatne, Maria Viirros, Allyce Wood 

Tenthaus Spring Depot  II er en utstilling som er utviklet rundt en ramme av hyller, opprinnelig et kunstverk av Stefan Schröder med tittelen  Archive. My thoughts, your actions  (2013), som ble vist på Norsk Skulpturbiennale og også på Tenthaus Oslo som  Spring Depot  i 2015 i en utstilling kuratert av Rachel Dagnall.  Konseptet er videreutviklet med Winter Depot på Galleri Box i Göteborg (2018) og nå med Spring Depot II på Tenthaus Oslo.
    

Tenthaus Oslo er et prosjektrom initiert i 2011 av Tenthaus kunstnerkollektiv Helen Eriksen, Ebba Moi and Stefan Schröder. Profilen er preget av en åpen, prosessorientert form for deltakelse på kunstscenen som praktiseres gjennom utstillinger, workshops, kunstnerforedrag og liveopptredener. Støttet av Norsk Kulturråd og Oslo Kommune.Spring Depot II

Welcome to Tenthaus Spring Depot II. On March 22, 7 pm Tenthaus Oslo will open its doors  for an exhibition with art works selected by students attending Hersleb School´s elementary school program for migrants. The exhibition will show works by 48 artists, as well as documentation from the process´ leading up to the exhibition.

22.03 - 22.04. 2018

Tenthaus Oslo, Maridalsveien 3, Oslo
Open Friday-Sunday 1 – 5 pm  (closed at Easter 30.03 - 01.04)
Opening 22 March at 7:00 p.m.

Spring Depot II 2018 is based on an Open Call for artists to submit smaller scale works that would fit into a prearranged shelving system. The international jury, aged between 16-20, collaborated with the Tenthaus Artist Collective to select art for Spring Depot II based on their curiosity and interests. During three sessions at the school, all 65 submitted works were presented and thoroughly discussed. Then the artists later met the youngsters in the gallery, where the young people have unwrapped, and chosen the placing of the work to make an interesting exhibition with its own unity.

The talks between the artists and the students are an essential part of the project. How did you made this? What does it mean? What is sculpture, an installation, a soundwork? Can a crate of beer be called art?

Participating artists are Tine Aamodt, Jannik Abel, Hedda Roterud Amundsen, Vibeke Frost Andersen, Kjersti Austdal, Siri Austeen, Åslaug Krokann Berg, Line Berget, Johan Urban Bergquist, Bjørn Bjarre, Hild Borchgrevink, Stein Are Kjærås Dahl, Helene Duckert, Anne Liv Einarsen, Eli Eines, Glen Farley, Thale Fastvold, Amy Franceschini, Hilde Frantzen, Andrea Galiazzo, Joana Gelazyte, Elna Hagemann, Daniel Hansen, Tsanko Hristov, Øyunn Hustveit, Mathilda Höög, Sabina Jacobsson, Mariana R Jaskowsky, Kjersti Countries, Grete Marstein Øyvind Mellbye, Ingvild Brekke Myklebust, Anni Onsager, Kirsten Opstad, Julie Oredam, Lisa Pacini, Klara Pousette, ShwanDlerQaradaki, Astrid Runde Saxegaard, Ulla Schildt, Julie Skarland, Øyvind Sørfjordmo, Helene Torp, Bente Tømmerås, True Solvang Vevatne, Maria Viirros, Allyce Wood

Tenthaus Spring Depot II is an exhibition that is developed around a frame of shelves, originally a work of art by Stefan Schröder entitled Archive. My thoughts, your actions (2013), which was shown at the Norwegian Sculpture Biennal,  as well as  at Tenthaus Oslo during Spring Depot 2015 curated by Rachel Dagnall. The concept is further developed with Winter Depot at Galleri Box in Gothenburg (2018) and culminating with Spring Depot II at Tenthaus Oslo.


 

Tenthaus Oslo er et prosjektrom initiert i 2011 av Tenthaus kunstnerkollektiv Helen Eriksen, Ebba Moi and Stefan Schröder. Profilen er preget av en åpen, prosessorientert form for deltakelse på kunstscenen som praktiseres gjennom utstillinger, workshops, kunstnerforedrag og liveopptredener. Støttet av Norsk Kulturråd og Oslo Kommune.


Tenthaus Oslo is a project space initiated in 2011 by Tenthaus Artist Collective - Helen Eriksen, Ebba Moi and Stefan Schröder. Tenthaus Oslo's profile is characterized by an open, process-oriented form of participation from an internationally orientated group of artists. The context of contemporary art practice is re-examined through a broader field of activity with exhibitions, workshops, artist's talks and live performances.


Supported by Norsk Kulturråd and Oslo Kommune