Tenthaus kunstnerkollektiv er invitert som en del av Karnevalet Oslo. Søndag 3.3 kl. 15 vil vi vise frem tre objekter vi har laget i samarbeide med to skoleklasser fra grunnskoleopplæringen ved Hersleb skole. Prosjektet KARNEVALET har tre forskjellige faser. I fase 1 arbeider prosjektets deltakere med interkulturelle tema i workshops der de lager kostymer, masker, objekter, skulpturer, bilder, bannere, bevegelse, lyd eller lys til karnevalsparaden. Fase 2 er selve karnevalsparaden i Oslo sentrum 3. mars 2019 der alle individer og grupper som har utviklet forskjellige ting og uttrykk vil samles for å delta i paraden og gatefestivalen. Fase 3 finner sted i form av en utstilling på Interkulturelt Museum hvor alle som har deltatt i prosjektet vil kunne vise tingene og uttrykkene sine på en eller annen måte. 

Tusen takk til Fellesverkstedet, og elever og lærere ved grunnskoleopplæringen ved Hersleb vgs.

IMG 5745