room3 video Unni

Lørdag 11.6 kl. 14.00 og torsdag 16.6 kl. 18:15 inviterer Tenthaus til omvisning og formidling av den aktuelle utstillingen med Unni Gjertsen og TekstLab Unge Stemmer. Omvisningen vil være i regi av Tenthaus faste helgevakt Motaz Al Habbash. TekstLab Unge Stemmer vil også vise sine performance, tidspunkt annonseres senere. Velkommen!

-----

Tenthaus Sessions viser arbeider av Unni Gjertsen sammen med performative tekster av og med TekstLab Unge Stemmer. Gjertsen tar for seg iscenesettelse av kroppen i forhold til arkitektur. Prosjektet har utviklet seg over tid og vises her sammen med videoen Lessons, hvor kunstneren intervjuer seks unge personer som under en periode var omvisere i en av hennes utstillinger.

Motaz Al Habbash er fra Palestina og har bachelorgrad i engelsk og fransk. Han jobber som tolk, som representant for enslige mindreårig asylsøkere og som omviser for Tenthaus Oslo.