toolkitstill

 

Tenthaus Toolkit - kunstnere i skolen

Tenthaus organiserte seminaret Tenthaus Sessions: Toolkit - Kunstnere i skolen som fant sted den 2. november 2016, på Kunstnernes hus i Oslo.

Vi ønsker at med dette å sette i gang en samtale rundt den visuelle kunstens plass i skolen. Gjennom en rekke eksempler defineres noen redskap som kan være til nytte når en skole vil samarbeide med en kunstner eller det motsatte.

Å arbeide selvstendig som kunstner innenfor en offentlig institusjon som skole er ikke lett. Det gjelder å stå på, finne den beste kommunikasjonskanalen inn, tenke langsiktig og være innstilt på dialog.

Skolen har jo sine faste rutiner, sin ukeplan og elevenes læreplan å ta hensyn til. Hvordan få dette til å henge sammen med selvstendighet, uavhengighet, frihet – arbeidsmåter som kjennetegner samtidskunstneres virke? Etter å ha jobbet med kunstprosjekter innenfor Osloskolen i nesten ti år påstår vi i Tenthaus at dette både er mulig og ønskelig. Vi har erfart at et tett og langvarig samarbeid mellom kunstnere, elever og lærere skaper en gjensidig tillit, hvor samtidskunst blir et sted for spørsmål, eksperimentering, utvikling og undring både for kunstnerens praksis og for elevens læring.

Grunnen til at vi inviterte til et seminar og samtidig lanserte Tenthaus publikasjon, var å utvide diskusjonen og interessen for de visuelle kunstnernes rolle i skolen og innenfor det pedagogiske fagfeltet. På seminaret ønsket vi å inviterte til en åpen samtale hvor pedagoger, forskere og kunstnere kunne se på muligheter på tvers av ulike disipliner. Målet var å finne gode strategier for billedkunstneres deltakelse i norsk offentlig skole.

Seminaret og publikasjonen støttes av Kunstløftet og Norsk Kulturråd.

Periskop har skrevet om Toolkit, du kan lese artikeln her.