2016kollasje 3

Før vi har nådd februar ønsker Helen Eriksen, Stefan Schröder og Ebba Moi ved Tenthaus Oslo å takke alle for det året som gått. Det var året da vi tematiserte den kvinnelige kunstnerens posisjon i samtiden og som startet med en flott presentasjon av SculptureHub i regi av Sofia Landström (S) og Josefina Posch (S). I 2016 fikk vi tildelt tre-årig arrangørstøtte og aspirantstilling av Norsk Kulturråd og vi ønsker å takke Norsk Kulturfond for god og tiltrengt støtte. Vi ønsker også å hilse vår aspirant Mechu Rapela velkommen som en del av staben i Tenthaus. I sin stilling skal hun utvikle

Tenthaus Sessions som en plattform for kunst og pedagogikk, hvor vi skal utfordre diskursen gjennom utstillinger, seminarer og publikasjoner. I tillegg skal Mechu fungere som vår koordinator. En stor takk går til ålle fantastiske kunstnere som bidro med stor innsats til seks flotte utstillinger i 2016: Kristin Nordhøy, Sabina Jacobsson og Tammo Rist, Hilde Honerud, Jon Hovland, Unni Gjertsen, TekstLab Unge Stemmer,  Jana Winderen, True Solvang Vevatne, Jasmin Hurst og Anja Strømsted. Et spesielt takk også til våre flinke hjelpere Motaz Al-Habbash og Lene Hauge.

I november lanserte vi seminaret og publikasjonen Toolkit – kunstnere i skolen. Det ser vi som en start på en samtale rundt den visuelle kunstens plass i skolen. Målet var å finne nye strategier for billedkunstneres deltakelse i den offentlige skolen og å utvide interessen for kunstnernes rolle innenfor det pedagogiske fagfeltet.

Vi ønsker å sende en stor takk til alle bidragsytere og deltagere på seminaret Edith Victoria Ahlsen - tekstredaktør, Mechu Rapela – toolkit-koordinator, Boel Christensen-Scheel – keynote speaker, Gry Ulrichsen - tekstforfatter, Vibeke Frost-Andersen - tekstforfatter, Paal Brekke Indregard - moderator, Kristin Risan, Lin Marie Holvik, Alexandre Decoupigny, Gabo Camnitzer, Anni Onsager, Mariken Kramer, Bjørn Bjarre, Marie Skeie, Søssa Jørgensen & Yngvild Færøy. Prosjektet var støttet av Kunstløftet.

Takk for det gamle, velkommen igjen i 2017

Hilsen

Team Tenthaus