14. februar 2017

18:00–19:30

Mellomstasjonen

Velkommen til Kunstsnakk #6, hvor Helen Eriksen, Ebba Moi og Stefan Schröder fra Tenthaus Oslo møter Sabrina van der Ley, avdelingsdirektør samtidskunst i Nasjonalmuseet!

Tenthaus Oslo er et kunstnerstyrt visningssted initiert i 2011 av kunstnerne Helen Eriksen, Ebba Moi og Stefan Schröder. Gjennom utstillingsvirksomhet og verksteder, samt et langvarig samarbeid med Hersleb videregående skole, utforsker de kunstnerens rolle i samfunnet og hvordan en best kan benytte profesjonelle kunstnere fra det visuelle kunstfeltet som ressurs.

2016kollasje 3

Før vi har nådd februar ønsker Helen Eriksen, Stefan Schröder og Ebba Moi ved Tenthaus Oslo å takke alle for det året som gått. Det var året da vi tematiserte den kvinnelige kunstnerens posisjon i samtiden og som startet med en flott presentasjon av SculptureHub i regi av Sofia Landström (S) og Josefina Posch (S). I 2016 fikk vi tildelt tre-årig arrangørstøtte og aspirantstilling av Norsk Kulturråd og vi ønsker å takke Norsk Kulturfond for god og tiltrengt støtte. Vi ønsker også å hilse vår aspirant Mechu Rapela velkommen som en del av staben i Tenthaus. I sin stilling skal hun utvikle

Creativity Resides Here? proposes a temporary architectural form to accommodate artist practice in preexisting schools. Our idea should accommodate artist studios, as well as space for creation and exhibition of productions created in collaboration with a resident artist.

The changing role of the contemporary artist and the need for innovation as a core skill developed through education demands a revision of artist space in schools. In particular, creativity is being heralded as a cross curricular factor demanded for the education of the future.

"The aim of this article is to contribute more knowledge about how arts educational practice in the school context can be understood and developed. The cooperation between Tentahaus Oslo (TO), an initiative driven by artists, and the basic education section for minority students at an upper secondary school is brought forward as an alternative to more traditional forms of encounters with art and art communication in basic education and in the voluntary music and performing arts school."

https://jased.net/index.php/jased/article/view/541

toolkitstill

 

Tenthaus Toolkit - kunstnere i skolen

Tenthaus organiserte seminaret Tenthaus Sessions: Toolkit - Kunstnere i skolen som fant sted den 2. november 2016, på Kunstnernes hus i Oslo.

Vi ønsker at med dette å sette i gang en samtale rundt den visuelle kunstens plass i skolen. Gjennom en rekke eksempler defineres noen redskap som kan være til nytte når en skole vil samarbeide med en kunstner eller det motsatte.

Å arbeide selvstendig som kunstner innenfor en offentlig institusjon som skole er ikke lett. Det gjelder å stå på, finne den beste kommunikasjonskanalen inn, tenke langsiktig og være innstilt på dialog.