Creativity Resides Here? proposes a temporary architectural form to accommodate artist practice in preexisting schools. Our idea should accommodate artist studios, as well as space for creation and exhibition of productions created in collaboration with a resident artist.

The changing role of the contemporary artist and the need for innovation as a core skill developed through education demands a revision of artist space in schools. In particular, creativity is being heralded as a cross curricular factor demanded for the education of the future.

toolkitstill

 

Tenthaus Toolkit - kunstnere i skolen

Tenthaus organiserte seminaret Tenthaus Sessions: Toolkit - Kunstnere i skolen som fant sted den 2. november 2016, på Kunstnernes hus i Oslo.

Vi ønsker at med dette å sette i gang en samtale rundt den visuelle kunstens plass i skolen. Gjennom en rekke eksempler defineres noen redskap som kan være til nytte når en skole vil samarbeide med en kunstner eller det motsatte.

Å arbeide selvstendig som kunstner innenfor en offentlig institusjon som skole er ikke lett. Det gjelder å stå på, finne den beste kommunikasjonskanalen inn, tenke langsiktig og være innstilt på dialog.

foto pa bordet Unni

Torsdag 16. juni 18.00–20.00 åpner Tenthaus dørene til performance og omvisning i utstillingen med Unni Gjertsen og TekstLab Unge Stemmer.

18.30 Habbash al Motaz viser om i utstillingen.
19.15 TekstLab Unge Stemmer viser ulike performance av og med Jeaninne Masika Lukusa, Zelda Lyseng Storvik og Uma Isabelle Schanke.
20.00 Årets Sommerfest åpner i bakgården til Maridalsveien 3.
Sommerfesten arrangeres i felleskap av Tenthaus, Podium, Fotogalleriet, Kunstplass 10, Forbundet Frie Fotografer og Rom for Kunst og Arkitektur.

Summer Party på facebook


Unni Gjertsen
TekstLab Unge Stemmer

 

UPCOMING EXHIBITIONS

True Solvang Vevatne / Anja Høvik Strømsted & Jasmin Hurst

November 24th 2016 - December 18th 2016 

Exhibition preview: Thursday November 24th, 7 pm - 9 pm

----------

UPCOMING WORKSHOPS

August/September/October 2016

Søssa Jørgensen og Yngvild Færøy work with one of the three groups from Hersleb vgs. Oslo participating in Tenthaus workshops this year. This group will meet the artists 5 times and the process documentation and result will be shown at Tenthaus Sessions: Toolbox Seminar 2.11.2016 

 

September - 2016 
Students at Hersleb vgs., visit Høsteutstilling with artist Sille Storihle

 

October 2016

Jana Winderen workshop will take place alongside Aker river. 

 

UPCOMING EVENTS

Tenthaus Sessions: Toolkit Seminar

Date: November 2nd 2016

Time: 10am - 2.30 pm

Venue: Kunstnernes Hus 

 

 

 

 

room3 video Unni

Lørdag 11.6 kl. 14.00 og torsdag 16.6 kl. 18:15 inviterer Tenthaus til omvisning og formidling av den aktuelle utstillingen med Unni Gjertsen og TekstLab Unge Stemmer. Omvisningen vil være i regi av Tenthaus faste helgevakt Motaz Al Habbash. TekstLab Unge Stemmer vil også vise sine performance, tidspunkt annonseres senere. Velkommen!

-----

Tenthaus Sessions viser arbeider av Unni Gjertsen sammen med performative tekster av og med TekstLab Unge Stemmer. Gjertsen tar for seg iscenesettelse av kroppen i forhold til arkitektur. Prosjektet har utviklet seg over tid og vises her sammen med videoen Lessons, hvor kunstneren intervjuer seks unge personer som under en periode var omvisere i en av hennes utstillinger.

Motaz Al Habbash er fra Palestina og har bachelorgrad i engelsk og fransk. Han jobber som tolk, som representant for enslige mindreårig asylsøkere og som omviser for Tenthaus Oslo.