">

Gjennom partnerskapsavtale med Hersleb skole lagde Tenthaus verksteder og utstillinger for en tiende klasse under skoleåret 2010 - 2011.

I MONA LISA REMIX fikk klassen i oppgave å lage en ny versjon av Mona Lisa. Alle fikk male hver sin plate som til sist sattes sammen til et stort arbeide.

Mona Lisa Remix

Mona Lisa Remix

Mona Lisa Remix

Mona Lisa Remix

Mona Lisa Remix

Mona Lisa Remix

Mona Lisa Remix

Mona Lisa Remix

Mona Lisa Remix

Mona Lisa Remix

Mona Lisa Remix