7 img1302leve hersleb

2010 ble Hersleb skole truet med nedleggelse og Tenthaus tog initiativ til et prosjekt som elevene kunne bruke for å protestere mot dette. Elevene ble bedt om å lage plakater med noen ord om hva de ønsket seg fra livet i fremtiden. Fotografiene bruktes som plakater mot nedleggelse av skolen.

Tenthaus engasjerte også seg mot nedleggelsen gjennom å skrive et innlegg i Dagsavisen.

7 p1090554

7 p1090555

7 p1030564

7 p1030595

7 p1090561

7 p1030577

7 p1030582 v2

7 p1030566

7 p1090585

 

7 p1090584

 

7 img1248leve hersleb

7 img1283leve hersleb