ewa jac popu pic

Ph. Ewa Jacobsson

 

Vi på Tenthaus er stolte over å invitere til en Pop Up utstilling hos vår nabo innerst i bakgården på Maridalsveien 3; Ewa Jacobsson med det stedsspesifikke lydverket SCHADEN. Vi arrangerer åpning torsdag 22.aug – Velkommen!

Maridalsveien 3 G, 2 etasje.
Torsdag 22.aug kl.18.00-20.00: Åpning
Fredag 23.aug - søndag 25.aug kl. 13.00-17.00

Søndag 25. aug: Kunstnersamtale mellom Ewa Jacobsson og Siri Austeen kl. 16.00
Hilde Marie Holsen er invitert til å spille rommet/gulvpartituret med trumpet og live elektronikk. Partituret er laget av skader i gulvet. Hennes intervensjon og lydprøve starter kl.17.00 og hun spiller live fra kl. 18.00.

Om SCHADEN:
Jacobsson sier om hennes verk: Fra januar til juni har jeg preparert et rom i Maridalsveien.
Jeg har jobbet med vegger, gulv og objekter, lydkilder, akustikk.
Både det visuelle og lydpreparering, det lydlige, forskyves i materiale og/eller tid kontinuerlig.
Fragmenter av en tekst fra romertiden og en tysk tekst sirkler rundt tittelen SCHADEN: å ødelegge, destruere, og rommet som helhet er utsatt for skade, SCHADEN.

Kombinasjonen av avanserte og lav-teknologiske teknikker og materialer ved bruk av forskjellige media reflekterer min interesse i å overføre både eksistensielt og politisk innhold og betydning, og å ignorere etablerte hierarkier.

https://sopranotronic.wordpress.com/
http://www.hildeholsen.com/
http://www.austeen.no/