Simone Zaugg - Work Station

 

WORK STATION
07.04 - 17.04 2011
Åpning torsdag 07.04
kl. 19.00

I Work Station tolker Simone Zaugg ni arbeidssanger som synges mens man utfører sitt daglige arbeide. Sangene er fra ulike deler av verden og synges av kunstneren på originalspråket. I sentrum av Zauggs akustiske bilde står menneskets stemme - ei stemme som gjennom en transformasjonsprosess blir uttrykt både gjennom kunst og arbeid. Work Station utdyper arbeide som fenomen: det kollektive, men også det personlige og private. Betrakteren vil høre forskjeller og likheter i typiske arbeidssanger fra ulike kulturer. Først når man lytter til sangerne gir de mening og viser et mangfold i arbeidslivet og verden. Simone Zaugg viser at arbeidssanger gjennom sine uttrykk kan dekke ulike sinnsstemninger og i overført form føre til tilfredshet, frigjøring og utvikling av politiske holdninger. På Tenthaus viser Simone Zaugg også utvalgte fotografier fra serien Playgrounds, en rekke korte performative tilnærminger dokumentert på lekeplasser i storbyer.
I forbindelse med utstillingen lager kunstneren en workshop for ungdommer i samarbeid med Alt for Hersleb og Tenthaus Oslo.
Simone Zaugg er billedkunstner og kurator fra Schweiz som lever og virker i Berlin. Hennes arbeider
åpner opp for personlige historier og kollektive prosesser. Som kunstner, svarer hun til arkitektoniske,
historiske og sosiale miljøer, hvor mennesker ofte er hennes fysiske og psykiske referanserammer.

The text in English
Mer informasjon: www.simonezaugg.net

Simone Zaugg - Work Station

Simone Zaugg - Work Station