Print

coming closer

 

16.6 - 26.6

Opening 16.6
7 pm

The work Coming Closer presents a simple form expanding, beyond our concept of time, as if seeing a lightyear in a few minutes.
Through the chaos of sound and the mesmeric, hypnotic, vision, a rapturous form approaches you.

Tommy Olsson about Coming Closer:
When we are confronted with video projections of the size of this one, covering the whole wall, we tend to experience ourselves as part of the work. Coming Closer rests within its own universe, exposing itself here, drawing the lines back to the artist's earlier production and further, back to the moment when we are gathered in a tent on a field to witness the sensation of "moving images" in a black and white projection on a screen. There, at the very first introduction of cinematography, we find the most obvious points of reference, in the early experimental exercises in the medium so new at its time. Kristin Günther enhances this by insisting on the shades of grey and the basic circular shape.
This achieves a powerful compression of effect. This work is not a quote, it is simply a manifestation of a dimension, a resting point where everything happens at the same time and the equation ends up with point of zero --- which everything comes from --- and returns to. You too. And me.

 

Kristin Günther, educated at the Academy of Fine Arts in Trondheim, is known for stunning, simple images and unique innovations. She has worked primarily with video and video installations. One of her major works is the video installation The Horse, shown at the Kistefos Museum in 2006.

 

Kristin Günthers arbeid Coming Closer, viser en enkel form som vokser, bortenfor vårt begrep om tid, som ser vi et lysår i løpet av få minutter. Gjennom et kaos av lyd og hypnotisk visjon, nærmer en suggerende form seg.

Tommy Olsson om Coming Closer:
- Når vi forholder oss til videoprojeksjoner av den størrelsen som her - der nær sagt hele veggen utnyttes - tenderer vi å lese oss selv inn som en del av arbeidet. Coming Closer ser ut til å hvile i sitt eget univers, som her blir synlig, idet trådene trekkes tilbake til kunstnerens tidligere produksjon og videre til det øyeblikket der vi samles i et telt ute på en åker for å bevitne det sensasjonelle ved "levende bilder" i sorthvitt projeksjon på et lerret. Det er der, ved introduksjonen av kinematografen, vi finner de mest åpenbare referensepunktene - i de første eksperimentelle ekskursjonene innenfor det den gang nye mediet - noe vi her får forsterket med Günthers insistering på gråtoner og den sirkulære grunnformen som alt utgår fra. Samtidig er dette nettopp "ved siden av" sin samtid, i det det ytterst sett ikke så mye er en sitering - til trass for en åpenbar historiebevissthet - eller en gang "videreføring av en tradisjon".
Det er ganske enkelt en manifestason av den dimensjonen noen kanskje ikke ante noe om, som stadig er innenfor rekkevidde for den som har fornuften noenlunde i behold. Et hvilepunkt der alt skjer samtidlig og ligningen ender opp med et ubevegelig nulltall alt kommer ut fra, og før eller siden vender tilbake til. Du og. Og jeg og.

Kristin Günther, utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, er kjent for oppsiktsvekkende, enkle ideer og særegne nyskapninger. Hun arbeider i hovedsak med video og videoinstallasjoner. Et av hennes hovedarbeider, videoinstallasjonen Hesten, ble vist på Kistefosmuseet i 2006.