Mariken Kramer - Patterns of Inclusion

 

01.03 - 17.03 2013
Opening 01.03 7 pm
NB! New address, entrance at the corner of Maridalsveien 3.

In the autumn of 2012 Tenthaus Oslo invited Mariken Kramer to complete her Patterns of Inclusion project with the students at Sofienberg school. A series of workshops led by Kramer resulted in a film adaptation of a Norwegian children's ring game.
This game can be seen as a reflection of the individual as a social being, constantly striving to be part of the game, as part of the community. Patterns of Inclusion, a video installation consisting of two films, visualises an idea of community that is often defined by the concept of exclusion. It suggests the complexity of community feeling, with its promise of security, belonging and love, whilst accommodating exclusion and even abuse.

Mariken Kramer graduated from the Art Academy in Trondheim. Since 2001 she has participated in numerous exhibitions and international film festivals. Her work predominately focuses on the psychological and sociological aspects of the human encounter, as well as the vulnerability of the individual in a community. Mariken Kramer lives and works in Oslo, Norway.

Patternes of Inclusion - film av Mariken Kramer invitert av Tenthaus
Deltagere: ca 20 personer fra 2 skoleklasser på Sofienberg skole
Location: Sofienberg skolegård nov. 2012

Utstillingen vises 01.03 - 17.03 2013
Åpning fredag 01.03 kl. 19.00
NB!! Ny adresse Maridalsveien 3. Inngang fra gården.

Mariken Kramer ble våren 2012 invitert av Tenthaus Oslo til å gjennomføre prosjektet Patterns of Inclusion. Elever ved Sofienberg videregående skole deltok gjennom høsten på workshops som til slutt resulterte i en filmatisering av barnesangleken Slå på ring.

Slå på ring kan på mange måter sees som et bilde på hvordan individet, som et sosialt vesen, hele tiden bestreber seg på å være del av sirkelen, på lag med fellesskapet. Gjennom Patterns of Inclusion, en videoinstallasjon som består av to filmer, ønsker Mariken Kramer å visualisere at et fellesskap ofte defineres ut i fra tanken om at noen utelukkes. Her i ligger kompleksiteten i felleskapsfølelsen; den kan innebære trygghet, tilhørighet og kjærlighet samtidig som den kan romme utelukkelse og overgrep.

Mariken Kramer er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Hun har siden 2001 deltatt på en rekke utstillinger og video- og filmfestivaler både inn- og utenlands. Hennes arbeider baserer seg i stor grad på psykologiske og sosiologiske aspekter ved mellommenneskelige møter samt individets sårbarhet i forhold til fellesskapet. Mariken Kramer bor og arbeider i Oslo og Akershus.


Patterns of Inclusion var også utgangspunkt for workshops med elevene, kunstneren og representaner fra Tenthaus.

 

Mariken Kramer - Patterns of Inclusion

413 img3550

Mariken Kramer - Patterns of Inclusion

Mariken Kramer - Patterns of Inclusion

Mariken Kramer - Patterns of Inclusion

Mariken Kramer - Patterns of Inclusion

Mariken Kramer - Patterns of Inclusion