462 torpninatapethoey1Opening Friday 12th April 2013, 19.00
Book launch Saturday 27th April 2013

In year 79, a cloud of smoke was said to have stretched 32 km into the air, and the explosion of Mount Vesuvius in Italy "sealed" the Roman cities of Pompeii and Herculaneum under a layer of ash. The excavations of these cities during the 18th century led the focus to Antiquity and carried it forward beyond the Neoclassical.

The impressions after the excavations and the subsequent Neoclassical surge have become a cultural phenomenon, as well as part of our collective memory - even here in Norway. Nina Torp´s exploration of this areas has resulted in this exhibition that points to layers of parallel eras. These impressions are not from an event or an older historical time but from the contemporary and easily recognisable past.

"You can collect as many pictures as you want. There’s an endless amount of material. Figuratively, what was once molten rock gushing out of a volcano has turned into a floating amount of impressions and images: numerous reproductions of pillars, temples, flora shapes amphitheater. We can look at it of memories of the long-gone. But these memories are not something original. This is how we can read these reproductions / memories that copies of copies of copies. "

Tenthaus invited Nina Torp into its ongoing project with Sofienberg school due to her interesting focus on Western cultural heritage.

Nina Torp is an artist, living in Oslo / Berlin, with art education from the Royal College of Art, London, KIAD, Maidstone and the École des Beaux-Arts, Toulouse.
She has exhibited at several galleries in Norway and abroad.

 

For we are where we are not, part 1
Åpning fredag 12. april 2013 kl 19.00
Boklansering lørdag 27. april 2013

 

I år 79 skal en røyksky ha strukket seg 32 km i været, og eksplosjonen fra Vesuv i Italia "hermetiserte" de romerske byene Pompeii og Herculaneum under et lag med aske. Utgravningene av byene i det 18. århundre førte til en oppblomsting av antikken og videre nyklassisismen.

Inntrykkene etter utgravningene av Pompeii og den påfølgende nyklassisismen er blitt et kulturelt fenomen og del av vårt kollektive minne – også her i Norge. Nina Torp har tatt tak i noen av disse sporene og viser her et prosjekt som peker på mange parallelle tider. Bildene og inntrykkene er altså ikke fra en hendelse eller en tid lengre, det er fra samtidens fortid.

Kunstneren sier ”...en kan samle så mange bilder en bare vil. Det er en uendelig mengde med materiale. I overført betydning ble den engang flytende massen som kom ut av vulkanen omgjort til en flytende mengde av inntrykk og bilder. En mengde reproduksjoner av søyler, templer, florafigurer, amfier. Vi kan se på det som minner av noe som engang var. Men minner er jo ikke noe opprinnelig. Dermed kan vi lese slike reproduksjoner/minner som kopier av kopier av kopier”.

Kunstneren har med sitt blikk på vår vestlige kulturelle arv en interessant vinkling som Tenthaus har tatt med videre inn i det pågående samarbeidet med Sofienberg skole.

Nina Torp er billedkunstner, bosatt i Oslo/Berlin, med kunstutdannelse fra Royal College of Art, London, KIAD, Maidstone og École des Beaux-Arts, Toulouse. De siste årene har hun stilt ut ved flere gallerier i Norge og i utlandet.

Les om utstillingen på Kunstkritikk.no

Nina Torp hjemmeside

461 torpninatapetinstallasjon

Nina Torp - For we are where we are not, part 1

Nina Torp - For we are where we are not, part 1

Nina Torp - For we are where we are not, part 1

466 torpninadissolvingpainting1

Nina Torp - For we are where we are not, part 1