15 sinsen

Kunstnerne på Sinsen - en undersøkelse av Kunstnerens arbeidsplass på en skole. 

Under skoleåret 2008 - 2009 har kunstnerne Stefan Schrøder, Helen Eriksen, Søssa Jørgensen, Geir Tore Holm og Ebba Moi ingått en partnerskapsavtale med Sinsen Skole (1. – 10. trinn) om å bruke skolens gamle metallsløydlokale. Avtalen går ut på at kunstnerne gir tjenester tilbake til skolen i form av timer (10 skoletimer per kunstner), hvert vårt kunstverk og åpen dag-utstilling mot at kunstnerne får bruke verkstedet fritt.

 15 sinsenskole

15 partnerskapsavtale

 

15 apendag2

15 3

15 apendag3

15 apendag v2

15 06maria

15 2

15 tavle

15 p3232237

15 f1060011

15 secret lives

15 dolphin lesson

15 aften