too much balls10Opening reception Friday 9th October 7 - 9 pm

10.8 - 25.10 2015

Open Friday / Saturday / Sunday 1 - 5 pm

Per Jonas Lindström´s exhibition Too Much Balls is based on a series of over twenty new paintings in various formats that are installed along with three sculptures. The common denominator for the installations are two of Lindströms own artists books.

Artist Books are central to Lindström's art practice. Simply put, they are made with the extreme intensity of the crazed. They are bursting with whatever occurs the the artist - often scraps of drawings or children's books, processed with color and crayon. They become complex collages that fill the books from the first to last page. The artist has taken two books and translated their contents on to canvas - unabridged, fearless, relentless.

Architectural models are the second reference in the installations. They are devotedly made with the same high intensity, relating freely to space, time and texture.

Tenthaus Oslo is exhibiting these new objects as if they have outgrown their original scale and transformed into something other, perhaps collection points or meeting places for the mind's tireless journey through the universe.

Tenthaus Oslo is proud to present Per Jonas Lindström´s complex multidimensional universe in Oslo for the first time in many years.

Per Jonas Lindström (1955) is a visual artist, resident in Oslo and Tistedal. During his long artistic career, he has distinguished himself through exhibitions and art projects in Norway, as well as abroad. For over 25 years he made both unique artist books, as well as limited editions. He has given workshops and taught at preschools, colleges and for programs with his veritable book factory. It is and understatement to say that PJL has educated and inspired many artists in the art of creating artist books.

9.10 - 25.10 2015

Åpning fredag 9. oktober kl 19.00 - 21.00
Adresse Maridalsveien 3. Inngang fra gården.
Åpent fre - søn 13.00 - 17.00.
I anledning utstillingen Too Much Balls har Per Jonas Lindström laget et titalls nye malerier i ulike format hvorav 20 vises sammen med tre skulpturer. Arbeidenes opprinnelse er to av hans egne artistbooks, brukt som en rød tråd for prosjektet. Artistbooks står sentralt i Lindstrøms kunstnerskap. De lages enkelt sagt døgnet rundt, i høy intensitet som besatt, med alt som faller kunstneren inn. Av dette blir det komplekse kollasjer som fyller bøkene fra første til siste side, ofte med utklipp fra tegne- og barnebøker som bearbeides med stift og farge. Til utstillingen har kunstneren valgt to av disse bøkene og transformert innholdet direkte til lerret. Uavkortet, uredd, nådeløs.

Arkitekturmodeller er den andre sentrale referansen i utstillingen. De lages med like høy intensitet og hengivelse og forholder seg fritt til rom, tid og tekstur. På Tenthaus Oslo vises nye objekter, som har vokst ut av sin arkitekturmodellskala inn i noe annet. En kan kanskje kalle det samlingspunkter eller møteplasser for tankenes utrøttelige reise gjennom universet.

Billedkunstner Per Jonas Lindströms komplekse flerdimensjonale universum kan for første gang på mange år oppleves i Oslo. Tenthaus Oslo er stolte å kunne bidra til denne begivenheten.

Om kunstneren: Per Jonas Lindström (1955) er billedkunstner, bosatt i Oslo og i Tistedal. Han har markert seg gjennom et langt kunstnerskap med utstillinger og kunstoppdrag både i Norge og i utlandet. I snart 25 år har han arbeidet med artist books som unike kunstverk og i små opplag. Rundt om i hele Norge har han besøkt forskoler, høyskoler og etterutdanningsinstitusjoner med en veritabel bokfabrikk. Gjennom dette har PJL utdannet og inspirert mange kunstnere i kunsten å lage artist book. I tillegg til å selv produsere mange bøker som en del av sitt virke.

too much balls

too much balls1

too much balls2

too much balls3

too much balls4

too much balls5

too much balls6

too much balls7

too much balls8

too much balls9