UNNI GJERTSEN AND TEXTLAB YOUNG VOICES - Amani

Tenthaus Sessions presents

UNNI GJERTSEN AND TEKSTLAB YOUNG VOICES

26.5 - 19.6 2016

Preview 26 May at 7 – 9 pm
There will be a guided tour in the exhibition on Saturday the 11th at 2 pm and Thursday 16.6 at 6.15 pm.
Address Maridalsveien 3 – main gate entrance
Open Friday – Sunday 1 – 5 pm

Tenthaus Sessions shows works by Unni Gjertsen and performative texts by TekstLab Young Voices. Gjertsen addresses the staging of the body in relation to architecture. The project has evolved over several years and is shown together with a video work entitled Lessons (14 min), in which the artist interviews six young people employed as guides during one of her exhibitions.

In 2013 Gjertsen was invited to develop a project for Norrköping Art Museum in Sweden. She chose six young people to act as guides during the four-month long exhibition period. They were thrown into the role of art experts. First, they improvised presentations; then they were coached by a team to prime them for their performances, much the same as a politician or any other professional speaker. Two years later, they present the stories of their experience in this film. The interview focuses on their acquired expertise in the field of public speaking. They are asked to give advice - lessons – about the art of speaking in public. During the course of the film the power of storytelling is unceiled( could also be revealed?)

TekstLab is an arena for developing new voices, new writing and performances on stage. TekstLab Young Voices develops new texts and performans in collaboration with artists and mentors. The participants at Tenthaus Sessions are Bianca Emilia Fjellstad, Rahel Marta B., Jasper Rasch Sivert, Astrid Thue Voss and Jeanine Masika Lukusa. Project coordinator Christine Vik Bratvold, artistic director Shanti Brahmachari. www.tekstlab.com

Unni Gjertsen (1966, Norway) is based in Oslo and works with text and video installations, film and other media. In her practice she often uses a literary approach and is currently developing her first stage production. Gjertsen approaches history and geography through perception. In one line of work she presented alternative yet possible versions of history. Gjertsen has been shown in various international exhibitions. www.unnigjertsen.com

Tenthaus Sessions is a platform addressing the present discourse on arts and education through exhibitions, seminars and publications.

Image: Video still from Lessons


Tenthaus Sessions viser arbeider av Unni Gjertsen sammen med performative tekster av og med TekstLab Unge Stemmer. Gjertsen tar for seg iscenesettelse av kroppen i forhold til arkitektur. Prosjektet vises her sammen med videoen Lessons (14min), hvor kunstneren intervjuer seks unge personer som under en periode var omvisere i en av hennes utstillinger.

I 2013 var Gjertsen invitert til å utvikle et kunstnerisk prosjekt for Norrköping konstmuseum i Sverige. Hun valgte seks unge mennesker til å fungere som omvisere i de fire månedene utstillingen varte. Ungdommene ble kastet inn i rollen som kunsteksperter. Etter å ha improvisert seg fram, fikk de så hjelp med manus, og jobbet med en teaterpedagog – på samme måte som en politiker eller andre profesjonelle talere. I filmen ser ungdommene tilbake, og deler sine erfaringer med å stå foran et publikum. Deres nyvunne formidlingskompetanse står i fokus. De blir bedt om å gi råd - give lessons - om kunsten å snakke i offentligheten. I filmen blir det tydelig hvilken kraft som ligger i å formulere en historie.

TekstLab er en arena for nye stemmer og nye fortellinger i scenekunsten. I TekstLab Unge Stemmer utvikler ungdom egne fortellinger i samarbeid med profesjonelle veiledere.
På Tenthaus deltar Bianca Emilia Fjellstad, Rahel Marta B., Jasper Rasch Siverts, Astrid Thue Voss og Jeaninne Masika Lukusa fra TekstLab Unge Stemmer. Prosjektkoordinator er Christine Vik Bratvold, kunstnerisk leder er Shanti Brahmachari. www.tekstlab.com

Unni Gjertsen (født 1966, Norge) er basert i Oslo og arbeider med tekst og video i installasjoner, film og andre media. Hun bruker ofte en litterær tilnærming i sin praksis, og for tiden utvikler hun sitt første verk for scene. Persepsjon av geografi og historie er tilbakevendende tema. Gjertsen har også laget verk der hun har framstilt alternative, men like fullt mulige versjoner av historien. Hun har deltatt i en rekke internasjonale utstillinger. www.unnigjertsen.com

Tenthaus Sessions er en plattform som tar for seg kunst og pedagogikk, og undersøker diskursen gjennom utstillinger, seminar og publikasjon.  

Bilde: Videostill fra Lessons

 

zoom-inn-printveggen-Unni.jpg

 

veggen-med-prints-Unni.jpg

 

room3-video-Unni.jpg

 

foto-pa-bordet-Unni.jpg