Hvem er du? er et kunstprosjekt på Hersleb Videregående skole av Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen i samarbeid med Tenthaus Oslo.

På oppdrag fra Tenthaus Oslo, holdt Søssa og Yngvild høsten 2016 en femdagers workshop med unge voksne som mottar grunnskoleopplæring på Hersleb skole. Elevene er fra bl.a. Afghanistan, Rwanda og Somalia.

Med spørsmålet HVEM ER DU? ble selvportrettet i lydform undersøkt, via tekstproduksjon, framføring og lydlegging/musikk. Ambisjonen var å få elevene til å åpne seg, kaste seg frampå og bruke stemmene sine. 


Mange av elvene har sterke historier og erfaringer, men hva de delte om seg selv, valgte de selv.

Selvpresentasjon er en essensiell øvelse som handler om å tørre å vise hvem man er, men også å velge hvem man vil være - elevene gjorde det på et nytt språk i et nytt land. Målet var at alle elevene skulle produsere hvert sitt lydportrett på ca 1 minutt.

Et utvalg av disse kan høres på https://soundcloud.com/faer-y-j-rgensen

 

 

 

 

 

 

Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen er kunstnere med bakgrunn fra bl.a. radio-og lydkunstprosjektet BallongMagasinet - med fartstid på RadiOrakel og NRK, og en rekke prosjekter på kunstfeltet. De siste årene har de laget radioprogrammer for bl.a. Konsthall C i Stockholm, samt  Live Radio på Høstutstillingen,  Galleri F15 og Oslo Open.