Exhibition preview: Thursday March 16th, 7 pm - 9 pm

March 16th 2017 - April 2th 2017
Opening hours: Fri - Sun, 1pm - 5pm
Address Maridalsveien 3, 0178 Oslo
 
 
Floresta Submersa 
 

Manipulering av vann gjennomstrømmer utstillingen Floresta Submersa: Menneskets manipulering av vann, en kunstners manipulering av vanndråper, og vannets mulige manipulering av seg selv.

Publikum i Tenthaus forflyttes til Lago Balbina, en enorm oppdemt innsjø i Brasil, en økologisk katastrofe som har skapt et unikt fraktal-landskap fullt av øygrupper og døde trær halvveis under vann. Et uoversiktlig og vakkert scenario - på en morbid, goth-aktig måte.

Floresta Submersa består av to serier med tegninger og en video, alle har karakter av å være undersøkelser, forsøk på å trenge inn i Balbina, som sted, som åsted, og som et slags psykisk speil.

Den første serien tegninger er oversikts-, og detaljkart, utsnitt med (hypotetiske) reiseruter gjennom det labyrintiske landskapet. Den andre består av beregninger og simulasjoner av «avvikende» naturfenomener. Tegningene er selvstendige verk, og kan ses som de siste tilføyelsene i en rekke kart og pseudo-vitenskapelige undersøkelser i form av detaljerte penn- og tusjtegninger. Dette har vært et gjennomgående trekk i Torgeir Husevaags kunstnerskap. Samtidig er tegningene tett tilknyttet videoen Vanntårnet – sveip 2.

 

---

I 1989 lagde Philip Glass korverket Itaipú til ære for et av den moderne verdens underverk – Itaipú-dammen på grensen mellom Brasil og Paraguay. Glass inkorporerte her skapelsesmyten til Guarani-folket – fremført som en sunget tekst - i den musikalske hyllesten til et dramatisk inngrep i nettopp dette skaperverket.

Hovedpersonen i videoverket Vanntårnet har reist til en annen sjø bak en annen demning, Balbinasjøen i Amazonas - kanskje med en vag ide om å lage et nytt musikkverk – et motsvar til det overnevnte – et verk som skal fokusere mer på det som har gått tapt enn det som er skapt. I denne mulige komposisjonen opptrer blant annet «Vanntårnet», et slags hellig gral-objekt som skal befinne seg et eller annet sted i innsjøens labyrintiske kanalsystem. Historiens tragiske helt er elva som ble demmet opp, Uatumã. Dennes navn kan oversettes til «Den tenkende vannstrømmen», et navn i tråd med sør-amerikansk animisme, hvor all natur er besjelet. Siden dette karaktertrekket understrekes spesielt hos Uatumã, blir det imidlertid naturlig å undres over hvorvidt vi her står overfor en besjelet elv par excellence. Og kanskje befinner fortelleren seg på sjøen på leting etter fenomener som forklarer hvorfor Uatumã fikk navnet sitt. Eller på leting etter spor etter hva som skjer når en tenkende vannstrøm demmes opp. Eller på leting etter Vanntårnet. Eller alt på en gang, hvem vet.

Videoen fremstår som en tilstandsrapport og et skvulpende reisebrev fra en båt på vei gjennom restene av Balbinas døde, oversvømmede skog.  Reisen har form som en omstendelig søken med skiftende mål, fulgt av den reisendes springende kommentarspor, med innflettede sangvignetter fremført av koret Omo Sapiens. Som undertittelen antyder er den reisende i starten av sitt arbeid, det gjenstår mange sveip. Men han er godt i gang, det har oppstått musikk, han har påbegynt arbeidet med et nettverk av hukommelsestilknyttede orienteringslinjer, og har gjort sitt første alvorlige feilgrep. Fortellerstemmen kommenterer, assosierer, og resonnerer – den tilhører en mann som kan være inne i en glidende snuoperasjon rundt hva han egentlig er ute etter, og hvem som egentlig fortjener hovedrollen i hans påtenkte musikkverk. 

 

Dokumentasjon av utstillingen: Øystein Thorvaldsen.

 MG 1414

Vanntårnet-Sveip 2, 2017. Video Still.
Videoprojeksjon, 29 min 25 sek. (HD)

 MG 1421

Kaskade-studier, 2017
Montasje av tusjtegninger, 5 deler, hver på 99x99cm

 MG 1444

Studier av likeartede tegn, 2017
Montasje av tusjtegninger, 6 deler, hver på 71x100cm
Total 160x100cm 

 MG 1427

Balbina Sørvest (Tryptyck), 2017
Venstre: The Trail of Tucunaré
Midt: Oversikt
høyre: The Fitzcarraldo trail
Penn og tusj på papir 74x318 cm. 

 MG 1428Balbina (og omegn), 2017
Penn og tusj på papir 79x91cm. 

 MG 1438

Balbina Sørvest (Tryptyck), 2017
Kaskade-studier, 2017

 MG 1449

Kaskade-studier, 2017
Studier av likeartede tegn, 2017

 MG 1456

 Vanntårnet-Sveip 2, 2017. Video Still.