Exhibition preview: Thursday March 16th, 7 pm - 9 pm

March 16th 2017 - April 2th 2017
Opening hours: Fri - Sun, 1pm - 5pm
Address Maridalsveien 3, 0178 Oslo
 
 
Floresta Submersa 
 

Manipulering av vann gjennomstrømmer utstillingen Floresta Submersa: Menneskets manipulering av vann, en kunstners manipulering av vanndråper, og vannets mulige manipulering av seg selv.

Publikum i Tenthaus forflyttes til Lago Balbina, en enorm oppdemt innsjø i Brasil, en økologisk katastrofe som har skapt et unikt fraktal-landskap fullt av øygrupper og døde trær halvveis under vann. Et uoversiktlig og vakkert scenario - på en morbid, goth-aktig måte.

Floresta Submersa består av to serier med tegninger og en video, alle har karakter av å være undersøkelser, forsøk på å trenge inn i Balbina, som sted, som åsted, og som et slags psykisk speil.

Den første serien tegninger er oversikts-, og detaljkart, utsnitt med (hypotetiske) reiseruter gjennom det labyrintiske landskapet. Den andre består av beregninger og simulasjoner av «avvikende» naturfenomener. Tegningene er selvstendige verk, og kan ses som de siste tilføyelsene i en rekke kart og pseudo-vitenskapelige undersøkelser i form av detaljerte penn- og tusjtegninger. Dette har vært et gjennomgående trekk i Torgeir Husevaags kunstnerskap. Samtidig er tegningene tett tilknyttet videoen Vanntårnet – sveip 2.

 

 

During the last fifteen years, Torgeir Husevaag has consistently worked on detailed pen drawings, mapping and surveying projects in which networks and conventional geographical maps are used as a basis to track movements and events. In many ways they refer to the map as well as the nature and history of cartography.

He also works with related expressions: rule-based drawings, infographics, games, language studies, labyrinthine narratives. Husevaag's artist practice is first and foremost driven by curiosity; genuine attempt to "figure things out", often through the dedicated examination processes based on relatively irrational or contradictory issues. 
In recent years Husevaag has made several artist's books, in which he draws on the interaction between text, image and the narrative. His most recent works explore manmade lakes, both visually and thematically.

Its theme, the manipulation of water, flows through the exhibition suggesting humanity´s  manipulation of water, an artist's manipulation of water droplets and water´s own self manipulation.   FLORESTA SUBMERSA consists of two series of drawings and a video, all of which are characterized by an analytical gaze that attempts to penetrate Balbina, that place, that scene, reflected in the mirror of this work.

 

 

 

February 10th - March 5th 2017
Opening hours: Fri - Sun, 1pm - 5pm

Read a review of the exhibition at Kunstkritikk. (In Norwegian)

151230tomorrowshow copy

 


ONE MAN SHOW

Exhibition preview: Thursday February 9th, 7 pm - 10 pm

Maridalsveien 3, 0178 Oslo

ONE MAN SHOW is an exhibition which centers on two documentary shorts, The Stonewall Nation (2014) and The Tomorrow Show (2015). Drawing on archival material from the ONE National Gay & Lesbian Archives in Los Angeles, the exhibition examines the performative potential of archival documents. Using the interview format as a framework, ONE MAN SHOW engages in the telling and retelling of history by examining utopian ideas and myths concerning sexual liberation in California in the 1970s.

Invested in the transmission of history across generations, Storihle has worked closely with the Los Angeles-based actor Michael Kearns. In The Stonewall Nation (2014), Kearns impersonates the activist Don Jackson, revisiting his aim to establish a gay settlement in Northern California. The film portrays a man yearning for community and belonging, while questioning the ideological framework of his idea of a promised gay land. 


The Tomorrow Show (2015) takes Michael Kearns’ own story as its starting point. Shot in his own bedroom, the film focuses on Kearns’ life as The Happy Hustler in the mid-70s, a fictional role he took on and acted out both on and off screen. It recounts Kearns’ memory of a trick he turned before going on the talk show, The Tomorrow Show - a return to a role that unsettles narratives of identity and history. 

The exhibited works include print and video material from the ONE National Gay & Lesbian Archives at the USC Libraries and the UCLA Film & Television Archive.

 

True Jas Anja 5 web

 

Welcome to Tenthaus Oslo´s next exhibition opening at 7 pm on Thursday November 24th 2016. Vevatne will show a site-specific installation and sculptures and Strømsted &Hurst will have the Norwegian premiere of their film entitled Beaten. The exhibition run until the 18th of December.

 

 

True Solvang Vevatne (1978) is a graduate of the National Academy of Fine Arts, Oslo. She lives and works in Oslo. She has taken part in numerous group exhibitions at home and abroad. Her solo exhibitions include the Pink Cube Gallery Oslo, One Night Only at Kunstnernes Hus, Oslo and Gallery Boa.

Vevatne´s practice is in three dimensional art in which materials and techniques are specifically chosen for the individual works. Her interest lies constraints and opportunities offered by the materials themselves. Her works are often based on stories and archival material. Her practice is founded on her need to understand society and its structures.

The works are social investigations in which she examines how individuals and society works in a given situation.

 

Hvem er du? er et kunstprosjekt på Hersleb Videregående skole av Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen i samarbeid med Tenthaus Oslo.

På oppdrag fra Tenthaus Oslo, holdt Søssa og Yngvild høsten 2016 en femdagers workshop med unge voksne som mottar grunnskoleopplæring på Hersleb skole. Elevene er fra bl.a. Afghanistan, Rwanda og Somalia.

Med spørsmålet HVEM ER DU? ble selvportrettet i lydform undersøkt, via tekstproduksjon, framføring og lydlegging/musikk. Ambisjonen var å få elevene til å åpne seg, kaste seg frampå og bruke stemmene sine. 


Mange av elvene har sterke historier og erfaringer, men hva de delte om seg selv, valgte de selv.

Selvpresentasjon er en essensiell øvelse som handler om å tørre å vise hvem man er, men også å velge hvem man vil være - elevene gjorde det på et nytt språk i et nytt land. Målet var at alle elevene skulle produsere hvert sitt lydportrett på ca 1 minutt.

Et utvalg av disse kan høres på https://soundcloud.com/faer-y-j-rgensen