Hvem er du? er et kunstprosjekt på Hersleb Videregående skole av Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen i samarbeid med Tenthaus Oslo.

På oppdrag fra Tenthaus Oslo, holdt Søssa og Yngvild høsten 2016 en femdagers workshop med unge voksne som mottar grunnskoleopplæring på Hersleb skole. Elevene er fra bl.a. Afghanistan, Rwanda og Somalia.

Med spørsmålet HVEM ER DU? ble selvportrettet i lydform undersøkt, via tekstproduksjon, framføring og lydlegging/musikk. Ambisjonen var å få elevene til å åpne seg, kaste seg frampå og bruke stemmene sine. 


Mange av elvene har sterke historier og erfaringer, men hva de delte om seg selv, valgte de selv.

Selvpresentasjon er en essensiell øvelse som handler om å tørre å vise hvem man er, men også å velge hvem man vil være - elevene gjorde det på et nytt språk i et nytt land. Målet var at alle elevene skulle produsere hvert sitt lydportrett på ca 1 minutt.

Et utvalg av disse kan høres på https://soundcloud.com/faer-y-j-rgensen

tenthaus jana12


JANA WINDEREN

VANDRERE


October 14th - November 6th
Opening hours: Fri - Sun, 1pm - 5pm
Address Maridalsveien 3, 0178 Oslo

Exhibition preview: Friday October 14th, 5 pm - 8 pm

Soup at the opening by The Northern Company

Freshwater biologists count underwater insects and use this data as an indicator of the water´s health. If one identifies the sound of specific underwater insects, that have the capability to survive various forms of pollution, one can possibly, through focused listening, reach an understanding of the health of the river. In this work. Winderen has listened to and been focused on fish and plankton in the Aker River and inner Oslo Fjord and the fish migrations both up and down river. She creates a sound installation with local sound situation in context with other areas of the earth, from seas and rivers where fish and mammals migrate.

Winderen´s installation consists of underwater recordings from the Aker River and inner Oslo Fjord and set in a context with underwater footage from the Caribbean Ocean, the North Atlantic, the Barents Sea and the Pacific Ocean.

Workshop med Jana Winderen og en klasse fra Hersleb skole 25.10 og 1.11 2016

Jana startet med å introdusere elevene til lytteøvelser. Først fikk de høre på seg selv gjennom å stenge andre sanseinntrykk ute. Som f eks synsinntrykket. Så beveget vi oss rundt i nærområdet til Tenthaus og Maridalsveien og etterpå fikk de lytte til Akerseleven. Gjennom opptak i forskjellige typer av mikrofoner fikk elevene analyserte vi det i fellesskap gjennom høyttalere.

Jana om sitt arbeide: "I mitt arbeid forsøker jeg å vise hvordan det lokale påvirker den globale miljøklima. Ved å se inn i et mikroskop og gjennom fokusert lytting, har jeg oppdaget forhold som ellers ville ha vært tapt. I ferskvann kan lytteren høre under vann insekters bruk av "stridulasjon" som viser helsetilstanden til elver eller innsjøer."


 Workshopen ble laget i forbindelse med utstillingen Vandrere som ble vist på Tenthaus 14.10 - 6.11 2016.

UNNI GJERTSEN AND TEXTLAB YOUNG VOICES - Amani

Tenthaus Sessions presents

UNNI GJERTSEN AND TEKSTLAB YOUNG VOICES

26.5 - 19.6 2016

Preview 26 May at 7 – 9 pm
There will be a guided tour in the exhibition on Saturday the 11th at 2 pm and Thursday 16.6 at 6.15 pm.
Address Maridalsveien 3 – main gate entrance
Open Friday – Sunday 1 – 5 pm

Tenthaus Sessions shows works by Unni Gjertsen and performative texts by TekstLab Young Voices. Gjertsen addresses the staging of the body in relation to architecture. The project has evolved over several years and is shown together with a video work entitled Lessons (14 min), in which the artist interviews six young people employed as guides during one of her exhibitions.

 dsc4413

Hilde Honerud

EXERCISES IN NORWEGIAN

7.4 - 30.4 2016

Preview and book launch
7 April at 7 – 10 pm
Address Maridalsveien 3 – main gate entrance
Open Friday – Sunday 1 – 5 pm

Migration to Norway is on the cusp of change. On this occasion the discussion is not about refugees, but a migrating highly qualified labor force that is making its presence felt in occupations where language requirements and expertise are key factors. Until recently, Norway was considered a career backwater. However, the difference seen in wages and unemployment has changed this. Earlier migrants challenged the workplace of the typical labourer. This new migration of workers is challenging the elites.

Hilde Honerud and sociologist Jon Hovland have visited several Norwegian language schools in Europe. They have followed the students, recording their preparation, hopes and dreams, expectations, and the meaning of their migration, as they prepare for their departure.

Exercises in Norwegian attempts to allow individual objects and portraits to express an interpreted experience of places and meetings with the individual participants.

livinincolorweb

Sabina Jacobsson l Kristin Nordhøy l Tammo Rist

LIVING IN COLOUR

25.2 to 13.3 2016

Opening Thursday 25 February
19.00 to 22.00
Address Maridalsveien 3.
Main entrance
Open Fri - Sun 1pm to 5 pm
 

 
What is the world showing us ?

Tenthaus Oslo invites you to Living in Colour where the overaching theme of painting is explored by three artists. They have have made new works based in which the common denominator is opical illusion and colour´s relationship to the real. Rather than offer us a representation of the world, they draw us into the very essence of light with their almost phenomenological approach, leaving us to consider an interpretation of the world of our own visual experience.

In Living in Colour, the artists investigate our relationship to our surroundings, through their understanding of the concrete world surrounding us, as well a human behaviour.