February 10th - March 5th 2017
Opening hours: Fri - Sun, 1pm - 5pm

Read a review of the exhibition at Kunstkritikk. (In Norwegian)

151230tomorrowshow copy

 


ONE MAN SHOW

Exhibition preview: Thursday February 9th, 7 pm - 10 pm

Maridalsveien 3, 0178 Oslo

ONE MAN SHOW is an exhibition which centers on two documentary shorts, The Stonewall Nation (2014) and The Tomorrow Show (2015). Drawing on archival material from the ONE National Gay & Lesbian Archives in Los Angeles, the exhibition examines the performative potential of archival documents. Using the interview format as a framework, ONE MAN SHOW engages in the telling and retelling of history by examining utopian ideas and myths concerning sexual liberation in California in the 1970s.

Invested in the transmission of history across generations, Storihle has worked closely with the Los Angeles-based actor Michael Kearns. In The Stonewall Nation (2014), Kearns impersonates the activist Don Jackson, revisiting his aim to establish a gay settlement in Northern California. The film portrays a man yearning for community and belonging, while questioning the ideological framework of his idea of a promised gay land. 


The Tomorrow Show (2015) takes Michael Kearns’ own story as its starting point. Shot in his own bedroom, the film focuses on Kearns’ life as The Happy Hustler in the mid-70s, a fictional role he took on and acted out both on and off screen. It recounts Kearns’ memory of a trick he turned before going on the talk show, The Tomorrow Show - a return to a role that unsettles narratives of identity and history. 

The exhibited works include print and video material from the ONE National Gay & Lesbian Archives at the USC Libraries and the UCLA Film & Television Archive.

 

True Jas Anja 5 web

 

Welcome to Tenthaus Oslo´s next exhibition opening at 7 pm on Thursday November 24th 2016. Vevatne will show a site-specific installation and sculptures and Strømsted &Hurst will have the Norwegian premiere of their film entitled Beaten. The exhibition run until the 18th of December.

 

 

True Solvang Vevatne (1978) is a graduate of the National Academy of Fine Arts, Oslo. She lives and works in Oslo. She has taken part in numerous group exhibitions at home and abroad. Her solo exhibitions include the Pink Cube Gallery Oslo, One Night Only at Kunstnernes Hus, Oslo and Gallery Boa.

Vevatne´s practice is in three dimensional art in which materials and techniques are specifically chosen for the individual works. Her interest lies constraints and opportunities offered by the materials themselves. Her works are often based on stories and archival material. Her practice is founded on her need to understand society and its structures.

The works are social investigations in which she examines how individuals and society works in a given situation.

 

Hvem er du? er et kunstprosjekt på Hersleb Videregående skole av Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen i samarbeid med Tenthaus Oslo.

På oppdrag fra Tenthaus Oslo, holdt Søssa og Yngvild høsten 2016 en femdagers workshop med unge voksne som mottar grunnskoleopplæring på Hersleb skole. Elevene er fra bl.a. Afghanistan, Rwanda og Somalia.

Med spørsmålet HVEM ER DU? ble selvportrettet i lydform undersøkt, via tekstproduksjon, framføring og lydlegging/musikk. Ambisjonen var å få elevene til å åpne seg, kaste seg frampå og bruke stemmene sine. 


Mange av elvene har sterke historier og erfaringer, men hva de delte om seg selv, valgte de selv.

Selvpresentasjon er en essensiell øvelse som handler om å tørre å vise hvem man er, men også å velge hvem man vil være - elevene gjorde det på et nytt språk i et nytt land. Målet var at alle elevene skulle produsere hvert sitt lydportrett på ca 1 minutt.

Et utvalg av disse kan høres på https://soundcloud.com/faer-y-j-rgensen

tenthaus jana12


JANA WINDEREN

VANDRERE


October 14th - November 6th
Opening hours: Fri - Sun, 1pm - 5pm
Address Maridalsveien 3, 0178 Oslo

Exhibition preview: Friday October 14th, 5 pm - 8 pm

Soup at the opening by The Northern Company

Freshwater biologists count underwater insects and use this data as an indicator of the water´s health. If one identifies the sound of specific underwater insects, that have the capability to survive various forms of pollution, one can possibly, through focused listening, reach an understanding of the health of the river. In this work. Winderen has listened to and been focused on fish and plankton in the Aker River and inner Oslo Fjord and the fish migrations both up and down river. She creates a sound installation with local sound situation in context with other areas of the earth, from seas and rivers where fish and mammals migrate.

Winderen´s installation consists of underwater recordings from the Aker River and inner Oslo Fjord and set in a context with underwater footage from the Caribbean Ocean, the North Atlantic, the Barents Sea and the Pacific Ocean.

Workshop med Jana Winderen og en klasse fra Hersleb skole 25.10 og 1.11 2016

Jana startet med å introdusere elevene til lytteøvelser. Først fikk de høre på seg selv gjennom å stenge andre sanseinntrykk ute. Som f eks synsinntrykket. Så beveget vi oss rundt i nærområdet til Tenthaus og Maridalsveien og etterpå fikk de lytte til Akerseleven. Gjennom opptak i forskjellige typer av mikrofoner fikk elevene analyserte vi det i fellesskap gjennom høyttalere.

Jana om sitt arbeide: "I mitt arbeid forsøker jeg å vise hvordan det lokale påvirker den globale miljøklima. Ved å se inn i et mikroskop og gjennom fokusert lytting, har jeg oppdaget forhold som ellers ville ha vært tapt. I ferskvann kan lytteren høre under vann insekters bruk av "stridulasjon" som viser helsetilstanden til elver eller innsjøer."


 Workshopen ble laget i forbindelse med utstillingen Vandrere som ble vist på Tenthaus 14.10 - 6.11 2016.