work songs

I forbindelse med utstillingen lagde Tenthaus en workshop i samarbeid med Simone Zaugg for 10.klasssen fra Hersleb skole.

Videon Working Gestures, laget i samarbeid med Simone Zaugg, Tenthaus og studentene Aida, Amina, Annam, Besa, Elizabeth, Forat, Hussain, Julie, Junaid, Omashka, Saida, Sibel, og Sohel fra Hersleb skole gir innblikk i hvordan den kommende generasjonen tolker begrepet arbeid. Filmen ble vist på utstillingen Arbeiderbilder på Kunsthall Oslo. 
Om utstillingen på Kunstkritikk.

Ears of the Field - Siri Austeen17.03 – 02.04 2011
Opening Thursday 17.03

The Ears of the Field project is a sound installation where the public can hear many individual perspectives on international conflict situations. In total eighteen discussions shed light on the relationships between history and the present, between the individual and the system, and between differing everyday realities. You can hear Leah Chishugi tell about her activities for the women of East Congo, Victor Lind, artist, on his political activism, as well as Aung San Suu Kyi´s public speech about Myanmar living conditions, and Erik Solheim, Norwegian Minister of the Environment and International Development, on economic resources and poverty traps. The conversations are presented in the form of a camp; a micro-environment with 6 listening posts. The sound of birds, indigenous to these conflict areas, is a central element of the installation. Ears of the Field will also be the platform for the film entitled Enjoy Poverty by Renzo Martens, NL, and be the starting point for the Ear Camp workshop with teenagers from Hersleb school in Oslo.

Ears of the Field er en lydinstallasjon hvor du kan lytte til forskjellige stemmer knyttet til ulike konfliktsituasjoner rundt om i verden i dag. Verket belyser forhold mellom historie og samtid, mellom individ og samfunn. Du kan blant annet høre Leah Chishugi fortelle om hennes arbeide for kvinner i Øst-Kongo, billedkunstner Victor Lind om sitt politiske engasjement og arbeid, Aung San Suu Kyis tale til folket om levevilkårene i Myanmar og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim fortelle om ressursrikdom og fattigdomsfeller. Ears of the Field består av 6 lytteposter som til sammen danner en mikroverden. Sentralt i rommet er et kontentum av fuglelyder fra ulike konfliktområder i verden.

ear camp1

Ear Camp - workshop i forbindelse med Siri Austeens utstilling Ears of the Field med Siri Austeen og tiende klasse fra Hersleb skole, Oslo, mars 2011. 
 
Oppgaven var å lage lydarbeider etter ulike tema:
Lyden av fred - hva ville det være for deg?
Finnes det støy som er bra?
Finnes det stillhet som ikke er fredfull?
Tenk deg at verden stoppet opp et øyeblikk for
å lytte til deg - hva ville du si?

">

Gjennom partnerskapsavtale med Hersleb skole lagde Tenthaus verksteder og utstillinger for en tiende klasse under skoleåret 2010 - 2011.

I MONA LISA REMIX fikk klassen i oppgave å lage en ny versjon av Mona Lisa. Alle fikk male hver sin plate som til sist sattes sammen til et stort arbeide.

7 img1302leve hersleb

2010 ble Hersleb skole truet med nedleggelse og Tenthaus tog initiativ til et prosjekt som elevene kunne bruke for å protestere mot dette. Elevene ble bedt om å lage plakater med noen ord om hva de ønsket seg fra livet i fremtiden. Fotografiene bruktes som plakater mot nedleggelse av skolen.

Tenthaus engasjerte også seg mot nedleggelsen gjennom å skrive et innlegg i Dagsavisen.

Første utstilling på Tenthaus Oslo i jan 2011 viste arbeider av kunstnerne Mona Brekke (NO), Walter van Broekhuizen (NL), Tor Børresen (NO), Leo Fitzmaurice (UK) og Gabriele Nagel (DE). Disse kunstnerne undersøker verden gjennom et filter og skaper nye visuelle assosiasjoner.