9 img0125

Alt for Hersleb 

I forbindelse med at Herlseb skole stengde for sanering i skaffet kunstnerne Helen Eriksen, Ebba Moi og Stefan Schröder et lokale ved Telthusbakken i Oslo i 2010, og kort etter åpnet Tenthaus Oslo.
Lokalen fungert som et prosjektrom, både som arena for Alt for Hersleb og som kunstnerdrevet visningsrom. Her fikk klassen fra Hersleb skole en unik mulighet til å delta i workshops og prosesser rundt utstillinger og dermed en direkte opplevelse av aktuell kunst.

Under vises bilder med ulike prosjekter i lokalen ved Telthusbakken.

15 sinsen

Kunstnerne på Sinsen - en undersøkelse av Kunstnerens arbeidsplass på en skole. 

Under skoleåret 2008 - 2009 har kunstnerne Stefan Schrøder, Helen Eriksen, Søssa Jørgensen, Geir Tore Holm og Ebba Moi ingått en partnerskapsavtale med Sinsen Skole (1. – 10. trinn) om å bruke skolens gamle metallsløydlokale. Avtalen går ut på at kunstnerne gir tjenester tilbake til skolen i form av timer (10 skoletimer per kunstner), hvert vårt kunstverk og åpen dag-utstilling mot at kunstnerne får bruke verkstedet fritt.