pileosampi.jpg

Máret Ánne Sara, Pile o'Sápmi (2017)

Photo: Mathias Vöelzke.
Installation detail Máret Ánne Sara, Pile o’ Sápmi (2017), Neue Neue Galerie, Kassel Dokumenta 14

I desember vises en rekke kunstneriske arbeider av billedkunstnerne Máret Ánne Sara, AK Dolven, Cecilia Vicuña og Anders Sunna foran Stortinget, i byrommet og på Tenthaus Oslo.

Det aktuelle prosjektet Pile o’ Sápmi kommer direkte til Tenthaus fra Dokumenta 14 i Kassel. 

Pile o´Sápmi er et kunstnerisk verk som ble laget som en protest og som et symbol på statlig tvangsslakting av rein i Finnmark. Kunstneren Maret Anne Sara satte opp verket utenfor Indre Finnmark tingrett i februar 2016, mens broren Jovsset Ante Sara gikk til rettssak mot staten i kamp om sine rettigheter. Pile o´Sápmi forgrenet seg parallelt til å bli en tverrfaglig kunstbevegelse der Sara henter inn relevant kunst og kunstnere for å fremme debatt.

Pile o'Sápmi Supreme er støttet av URO/KORO og Samerådet

Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holth

 

For å vise veien mot en mer integrert kunstpraksis i skolen har Tenthaus startet et pilotprosjekt - P1 – mobilt atelier for kunstnere. P1 er et fysisk atelier på skolen, når lokaler ikke finnes. Den er en mobil struktur som kan kobles på skoler og skal fungere som bindeledd mellom kunstscenen og skolen. Prosjektet er under oppstart og vi har startet samarbeidet med en arkitekt. I løpet av 2018 vil prosjektet realiseres og i første omgang skal den plasseres i Levanger,  Saupstad skole i Trondheim, Oslo og Tistedal i Østfold.


Med kunstnere fysisk tilstede i skolehverdagen er steget til et aktivt samarbeid, workshops, dialoger, møter veldig kort. Møtene mellom kunstner, lærere og elever vil oppstå som en naturlig del av hverdagen til alle parter. Tenthaus ønsker derfor å gi billedkunstnere en integrert praksis i form av fysiske atelier på skolen, hvor kunstneren får trygge og solide lokaler og sikrer seg gode arbeidsforhold, og hvor det tilrettelegges for utveksling mellom skole og kunstner. Plassert på en skole vil lokalet kunne fungere som et utvidet atelier hvor kunstneren kan invitere til samtaler og samarbeider med lærere og elever. Kunstprosjektene som skapes her kan bidra til dialoger rundt og produksjon av kunst med fokus på deltagelse. Dette forslaget er tenkt som et supplement til læreplanen. Det betyr at de inviterte kunstnernes praksis i skolen ikke er en del av læreplanen og de tar heller ikke over noe av kunstundervisningen.

Billedkunstnere er en ressurs for den fremtidige skolen. Deres erfaring, kreativitet og åpenhet må integreres i undervisningen. Våre barn og ungdommer trenger å bli sett og inspirert fra kunstnere på en hverdagslig måte. Her ligger nøkkelen til en bedre skole og et mer integrerende samfunn som evner å ta i mot migrasjonsbølger og andre store utfordringer.

 

Gallery Box Göteborg

Winter Depot

Januar 2018

What does the local artist scene look like when the keyholder becomes a collective action to show local art production in all its varieties and forms?  What discussions are relevant between artist and ”uninitiated” participant when trying to grasp the ”others” position in the field of aesthetic knowledge?

Tenthaus Oslo is exploring the idea of art collaboration as “risky business” in the exhibition Winter Depot– we cannot guarantee a fantastic result, but the art project itself will facilitate a discussion of what art can be rather than what art is. Tenthaus Artist Group proposes to shift the elitist reading of the role of the curator as a keyholder to a more generous understanding of the curatorial gesture whereby the doors of the project space are metaphorically left unlocked. 

Tenthaus Oslo will design an installation in the rooms available at Galleri Box. Local artists, and artist groups will have an open invitation to come with works for the show.

The works will be placed on a premade system of shelves by local participants from adult education or local schools. The “installing” of the work will affect a discussion of aesthetics between artist and participant and can lead to both new understandings and new knowledge production in the process.

 

P1230535 red 2

 Foto: Thomas Benedict Holdt

PARK., et nytt prosjekt i LevArt og et kollektivt arbeid med en rekke kunstnere og andre samarbeidspartnere, blant andre Tenthaus, Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg,  og Altgårbra. PARK. har sitt utgangspunkt i Levanger kommunes plan om å gjøre om den asfalterte parkeringsplassen omkring skolebyggene i Kirkegt 11 der LevArt har sine lokaler, til en offentlig park. Plassert midt i denne endringsprosessen begynner vi med å stille spørsmål ved hva som kjennetegner en god allmenning i dag og om kunst som et offentlg gode.

 Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holdt

Tenthaus Oslo deltar i PARK. med pilotprosjektet P1 – atelier for kunstnere i skolen. P1 undersøker og viser muligheter for å lage mobile atelierer for billedkunstnere på norske skoler. Dette gjøres i Levanger kommune i samarbeid med Levanger ungdomsskole og PARK / LevArt. P1 fungerer som kunstneratelier, visningsrom og møtested for kunstnere og elever.  Det mobile atelieret blir bygget våren 2018 og er klar for bruk til skolestart høsten 2018. I løpet av skoleåret 2018 / 2019 vil et utvalg kunstnere ha sitt atelier på P1 der de på ulike måter involverer elever fra Levanger ungdomsskole i sitt kunstneriske arbeid på stedet. Det vil være kunstnere med en forankring i egen kunstnerisk innfallsvinkel rundt begrepet deltagelse utarbeidet med og for målgruppen skoleungdommer. Med PARK som base vil P1 kunne fungere som et utvidet atelier hvor det kan huse seminarer, samtaler og kunstprosjekter

frø4 web

 

School Dinners – a Kunstkantina + Tenthaus project

As a part of the project School Dinners, Tenthaus Oslo’s regular participants from Hersleb High School will prepare a meal together with Kunstkantina, a collaborative art project.

School Dinners takes as its starting point the seed, and its potential for transformation. It will allow it to work as both metaphor and active ingredient in an educational context and process that encourages individual students to grow as they participate in this hands-on project. Led by Kunstkantina, the group will create a meal using home-grown ingredients, thereby bringing the Tenthaus philosophy of `learning by doing` into transformative action.

This spring Kunstkantina and the students from Hersleb planted seeds in Tenthaus Oslo’s project room. These seeds have now sprouted, and they will be transplanted to a garden in Losæter to grow during the summer months. During the autumn the participants will harvest the crop and prepare pickled vegetables for a meal that will be open to invited guests.

School Dinners is a collaboration between Tenthaus Oslo and Kunstkantina. The project is part of Bread Kneads Hands, inititated by Flatbread Society and aiming to breathe new life into the bakehouse at Losæter.

http://flatbreadsociety.net/actions/38/bread-kneads-hands

 

BKH SchoolDinners 46 copy

 

 MG 5271 copy

 

20171009 110255 copy

 

20171009 110318 copy