Arlington 1715

Pablo Helguera, The Arlington Heights Suite, 2008- ongoing

 

Tenthaus is proud to present Pablo Helguera's Foro del Incomprendido

 

Saturday 9 June 2018

Address: Maridalsveien 3

From: 10am-2:30pm

Doors open: 9:45

Coffee and refreshments will be served.Tenthaus would like to invite you to Pablo Helguera's Foro del Incomprendido on Saturday 9th of June.  

El Foro del Incomprendido is the first part of a two performance serie and an exhibition at Tenthaus Oslo. A series of salon-style gatherings with the artist will result in workshop with participants giving a short speech about how they feel misunderstood. 

Subjects can range from being misunderstood in an emotional relationship, due to gender identity, ethnic origin, faith, or political affiliations. 

Would you like to participate? Please send an email for registration at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

------

Lørdag 9.6

Fra 10-14:30.

Dørene åpner kl 9.45. Det blir servert kaffe. 

Foro del Incomprendido er en lukket workshop med kunstneren Pablo Helguera. For å delta kreves påmelding til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Det er få plasser igjen!

El Foro del Incomprendido er den første delen av Teatro del Incomprendido en utstilling og en performance-serie i to deler.

I El Foro del Incomprendido bruker kunstneren Pablo Helguera salongstilen for å invitere til en workshop hvor han ønsker å gi en stemme til de missforståtte. Her vil deltakere kunne gi en kort tale om hvordan de føler seg misforstått.

Emnene kan variere fra å bli misforstått i et emosjonelt forhold på grunn av kjønnsidentitet, etnisk opprinnelse, tro eller politiske tilknytning eller annet.

Ønsker du å delta? Vennligst send en e-post for registrering på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

El teatro del incomprendido / De misforståttes teater

29.06 - 19.08.2018 (closed in July) 

Tenthaus Oslo, Maridalsveien 3

Tenthaus Oslo is proud to present Pablo Helguera's El teatro del incomprendido / De misforståttes teater opening 29. June 2018Helguera will work with local participants in this project and is presenting a series of new works. 

 

Pablo Helguera is a New York based artist working with installation, sculpture, photography,drawing, socially engaged art and performance. Helguera’s work focuses in a variety of topicsranging from history, pedagogy, sociolinguistics, ethnography, memory and the absurd, informats that are widely varied including the lecture, museum display strategies, musicalperformances and written fiction.His work as an educator has usually intersected his interest as an artist, making his workoften reflects on issues of interpretation, dialogue, and the role of contemporary culture in aglobal reality. This intersection is best exemplified in his project, “The School of PanamericanUnrest”, a nomadic think-tank that physically crossed the continent by car from Anchorage,Alaska to Tierra del Fuego, making 40 stops in between. Covering almost 20,000 miles, it isconsidered one of the most extensive public art projects on record as well as a pioneeringwork for the new generation of artworks regarded under the area of socially engaged art.

 

The project is supported by the City of Oslo, Agency for Cultural Affairs and Arts Council Norway. 

Logo kulturetaten   kulturraadet sort stor

Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holth

 

For å vise veien mot en mer integrert kunstpraksis i skolen har Tenthaus startet et pilotprosjekt - P1 – mobilt atelier for kunstnere. P1 er et fysisk atelier på skolen, når lokaler ikke finnes. Den er en mobil struktur som kan kobles på skoler og skal fungere som bindeledd mellom kunstscenen og skolen. Prosjektet er under oppstart og vi har startet samarbeidet med en arkitekt. I løpet av 2018 vil prosjektet realiseres og i første omgang skal den plasseres i Levanger,  Saupstad skole i Trondheim, Oslo og Tistedal i Østfold.


Med kunstnere fysisk tilstede i skolehverdagen er steget til et aktivt samarbeid, workshops, dialoger, møter veldig kort. Møtene mellom kunstner, lærere og elever vil oppstå som en naturlig del av hverdagen til alle parter. Tenthaus ønsker derfor å gi billedkunstnere en integrert praksis i form av fysiske atelier på skolen, hvor kunstneren får trygge og solide lokaler og sikrer seg gode arbeidsforhold, og hvor det tilrettelegges for utveksling mellom skole og kunstner. Plassert på en skole vil lokalet kunne fungere som et utvidet atelier hvor kunstneren kan invitere til samtaler og samarbeider med lærere og elever. Kunstprosjektene som skapes her kan bidra til dialoger rundt og produksjon av kunst med fokus på deltagelse. Dette forslaget er tenkt som et supplement til læreplanen. Det betyr at de inviterte kunstnernes praksis i skolen ikke er en del av læreplanen og de tar heller ikke over noe av kunstundervisningen.

Billedkunstnere er en ressurs for den fremtidige skolen. Deres erfaring, kreativitet og åpenhet må integreres i undervisningen. Våre barn og ungdommer trenger å bli sett og inspirert fra kunstnere på en hverdagslig måte. Her ligger nøkkelen til en bedre skole og et mer integrerende samfunn som evner å ta i mot migrasjonsbølger og andre store utfordringer.

 

P1230535 red 2

 Foto: Thomas Benedict Holdt

PARK., et nytt prosjekt i LevArt og et kollektivt arbeid med en rekke kunstnere og andre samarbeidspartnere, blant andre Tenthaus, Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg,  og Altgårbra. PARK. har sitt utgangspunkt i Levanger kommunes plan om å gjøre om den asfalterte parkeringsplassen omkring skolebyggene i Kirkegt 11 der LevArt har sine lokaler, til en offentlig park. Plassert midt i denne endringsprosessen begynner vi med å stille spørsmål ved hva som kjennetegner en god allmenning i dag og om kunst som et offentlg gode.

 Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holdt

Tenthaus Oslo deltar i PARK. med pilotprosjektet P1 – atelier for kunstnere i skolen. P1 undersøker og viser muligheter for å lage mobile atelierer for billedkunstnere på norske skoler. Dette gjøres i Levanger kommune i samarbeid med Levanger ungdomsskole og PARK / LevArt. P1 fungerer som kunstneratelier, visningsrom og møtested for kunstnere og elever.  Det mobile atelieret blir bygget våren 2018 og er klar for bruk til skolestart høsten 2018. I løpet av skoleåret 2018 / 2019 vil et utvalg kunstnere ha sitt atelier på P1 der de på ulike måter involverer elever fra Levanger ungdomsskole i sitt kunstneriske arbeid på stedet. Det vil være kunstnere med en forankring i egen kunstnerisk innfallsvinkel rundt begrepet deltagelse utarbeidet med og for målgruppen skoleungdommer. Med PARK som base vil P1 kunne fungere som et utvidet atelier hvor det kan huse seminarer, samtaler og kunstprosjekter