gripp hjemmesiden

 

Jennie Bringaker and Ingrid Eggen

GRIPP

04.05 - 27.05.2018 

Opening 02.05 at 19:00 

(obs. opening is on a Wednesday)

Tenthaus Oslo, Maridalsveien 3

 

Jennie Bringaker og Ingrid Eggen viser nye arbeider innen skulptur og video påTenhaus Oslo, 3-27 mai 2018.


Utstillingen vil best
å av et felles videoarbeid og to separate skulpturelle prosjekter. 

Etter at de ble satt opp på en kunstnerisk splejsedate av en felles kollega i 2014, har Eggen og Bringaker ved en rekke anledninger vært involvert i hverandres arbeider.
Nå viser de sitt første samarbeid med utgangspunkt 
i en felles interesse for kroppen som uttrykksform gjennom performative handlinger.

Ettersom de begge har bakgrunn fra scenekunst ligger det implisitt i arbeidene deres, en handlingsbasert og aktiv tilnærming til kropp, rom og objekter. Deres prosjekt handler mer om en undersøkelse av kroppens fysiske begrensninger og ytterpunkter, enn om en passiv presentasjon av et poserende objekt. 

 

Om kunstnerne: 

Jennie Bringaker arbeider hovedsakelig med skulptur, tegning og performance. Hennes arbeider tar som regel form som et resultat av en undersøkende metode med materialer som påulike måter får fram nye skulpturelle aspekter i framstillingen av kvinnekroppen. Hun jobber ofte med utgangspunkt i seg selv og egne erfaringer som gravid kvinne og mor til småbarn, men påen måte som abstraherer og koker ned tematikken til noe allmen-menneskelig. Hun er opptatt av åfinne en slags skulpturelle grunnform som viser til noe universelt ved bestemte typer av relasjonerog tilstander for menneskekroppen. Graviditet, fødsel, mor og barn, seksuelle forhold er en slags gjentagende tematikk i arbeidene mine. Jennie leter alltid etter interessante former som gjerne peker i retning av noe abstrakt, men som samtidig beholder det figurative og følelsesladete uttrykket.

 

Jennie Bringaker er utdannet med en MFA Studio Art fra New York University og en BFA Scenografi 2000-2003, Akademi for Scenekunst, Høgskolen i Østfold.

Bringaker har tidligere vist arbeider ved blant annet Museet for Samtidskunst, Vigeland Museet, Kunstnerforbundet, Harstad Kulturhus for Kulturrådets jubileumskonferanse, Kristiansand Kunsthall, i tillegg til en rekke internasjonale gallerier og visningssteder som Hacienda, Zurich, Paris Internationale med Galleri 1857, Spring Break Art Show, NYC med flere.

Hunhar de siste 4 årene drevet performance-plattformen Trollkrem sammen med kollega Tor Erik Bøe, og gjort prosjekter som påulike måter fremhever og representerer ulike fasetter ved performance-sjangeren. Som blant annet Trollkrem-Juleshow påUKS, 2014, plakatserien Trollkrem Fan-Poster Series, 2014-2015, Separatutstilling påFotogalleriet 2016, Performancefestivalen Soppen i Ekebergparken, 2016, VR-videoarbeid i forbindelse med nominasjonsutstilling til Kunstpris påSandefjord Kunstforening 2017 og 360 video og installasjon påMomentum 9, 2017.


Ingrid Eggen jobber i hovedsak med analogt fargefotografi og video, og har det siste året startet eksperimentering med skulptur.

Eggen undersøker i sitt arbeid ofte kroppens funksjoner og dysfunksjoner i forhold til kommunikasjon, representasjon, kontroll og bevissthet. Ved hjelp av performative metoder undersøker hun bevegelse og handlinger der kroppens naturlige anatomi, nonverbale språk og bruk av gester og symboler forskyves, oppløses og fordreies. Eggen er interessert i den informasjonen kroppen lagrer ukritisk og hva som skjer når dette danner hovedgrunnlaget for  kroppens bevegelse og ytring. Hun undersøker kroppens ubevisste reflekser og ser pådette som en mulighet for ådanne nye nonverbale språk og ytringer. 

Ingrid Eggen er utdannet med en BFA grad fra Kunsthøgskolen i Oslo, Institutt for Farge; Konstfack, Stockholm og med et selvstendig prosjektstudie fra Akademin Valand, Gøteborg. 
Eggen har tidligere vist arbeider ved blant annet Haugar Vestfold Kunstmuseum, Lillehammer Kunstmuseum, Fotogalleriet, galleri 1857, Podium, Holodeck i Oslo, Rake visningsrom i Trondheim og ved Ulterior Galleryi New York. De siste parårene har hun holdtsoloutstillingene «Kneganger»påGalleri Galleberg og påLandskrona Fotofestival, Sverige«Knax»pågalleri Melk, Oslo og «Knex»påAkershus Kunstsenter, Lillestrøm. I 2017 var hun nominert til sparebank stiftelsens stipend pris med utstilling påOslo Kunstforening.
 

 

Arlington 1715

Pablo Helguera

El teatro del incomprendido / De misforståttes teater

29.06 - 19.08.2018 (closed in July) 

Tenthaus Oslo, Maridalsveien 3

Tenthaus Oslo is proud to present Pablo Helguera's El teatro del incomprendido / De misforståttes teater opening 29. June 2018Helguera will work with local participants in this project and is presenting a series of new works. 

 

Pablo Helguera is a New York based artist working with installation, sculpture, photography,drawing, socially engaged art and performance. Helguera’s work focuses in a variety of topicsranging from history, pedagogy, sociolinguistics, ethnography, memory and the absurd, informats that are widely varied including the lecture, museum display strategies, musicalperformances and written fiction.His work as an educator has usually intersected his interest as an artist, making his workoften reflects on issues of interpretation, dialogue, and the role of contemporary culture in aglobal reality. This intersection is best exemplified in his project, “The School of PanamericanUnrest”, a nomadic think-tank that physically crossed the continent by car from Anchorage,Alaska to Tierra del Fuego, making 40 stops in between. Covering almost 20,000 miles, it isconsidered one of the most extensive public art projects on record as well as a pioneeringwork for the new generation of artworks regarded under the area of socially engaged art.

 

The project is supported by the City of Oslo, Agency for Cultural Affairs and Arts Council Norway. 

Logo kulturetaten   kulturraadet sort stor

Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holth

 

For å vise veien mot en mer integrert kunstpraksis i skolen har Tenthaus startet et pilotprosjekt - P1 – mobilt atelier for kunstnere. P1 er et fysisk atelier på skolen, når lokaler ikke finnes. Den er en mobil struktur som kan kobles på skoler og skal fungere som bindeledd mellom kunstscenen og skolen. Prosjektet er under oppstart og vi har startet samarbeidet med en arkitekt. I løpet av 2018 vil prosjektet realiseres og i første omgang skal den plasseres i Levanger,  Saupstad skole i Trondheim, Oslo og Tistedal i Østfold.


Med kunstnere fysisk tilstede i skolehverdagen er steget til et aktivt samarbeid, workshops, dialoger, møter veldig kort. Møtene mellom kunstner, lærere og elever vil oppstå som en naturlig del av hverdagen til alle parter. Tenthaus ønsker derfor å gi billedkunstnere en integrert praksis i form av fysiske atelier på skolen, hvor kunstneren får trygge og solide lokaler og sikrer seg gode arbeidsforhold, og hvor det tilrettelegges for utveksling mellom skole og kunstner. Plassert på en skole vil lokalet kunne fungere som et utvidet atelier hvor kunstneren kan invitere til samtaler og samarbeider med lærere og elever. Kunstprosjektene som skapes her kan bidra til dialoger rundt og produksjon av kunst med fokus på deltagelse. Dette forslaget er tenkt som et supplement til læreplanen. Det betyr at de inviterte kunstnernes praksis i skolen ikke er en del av læreplanen og de tar heller ikke over noe av kunstundervisningen.

Billedkunstnere er en ressurs for den fremtidige skolen. Deres erfaring, kreativitet og åpenhet må integreres i undervisningen. Våre barn og ungdommer trenger å bli sett og inspirert fra kunstnere på en hverdagslig måte. Her ligger nøkkelen til en bedre skole og et mer integrerende samfunn som evner å ta i mot migrasjonsbølger og andre store utfordringer.

 

P1230535 red 2

 Foto: Thomas Benedict Holdt

PARK., et nytt prosjekt i LevArt og et kollektivt arbeid med en rekke kunstnere og andre samarbeidspartnere, blant andre Tenthaus, Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg,  og Altgårbra. PARK. har sitt utgangspunkt i Levanger kommunes plan om å gjøre om den asfalterte parkeringsplassen omkring skolebyggene i Kirkegt 11 der LevArt har sine lokaler, til en offentlig park. Plassert midt i denne endringsprosessen begynner vi med å stille spørsmål ved hva som kjennetegner en god allmenning i dag og om kunst som et offentlg gode.

 Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holdt

Tenthaus Oslo deltar i PARK. med pilotprosjektet P1 – atelier for kunstnere i skolen. P1 undersøker og viser muligheter for å lage mobile atelierer for billedkunstnere på norske skoler. Dette gjøres i Levanger kommune i samarbeid med Levanger ungdomsskole og PARK / LevArt. P1 fungerer som kunstneratelier, visningsrom og møtested for kunstnere og elever.  Det mobile atelieret blir bygget våren 2018 og er klar for bruk til skolestart høsten 2018. I løpet av skoleåret 2018 / 2019 vil et utvalg kunstnere ha sitt atelier på P1 der de på ulike måter involverer elever fra Levanger ungdomsskole i sitt kunstneriske arbeid på stedet. Det vil være kunstnere med en forankring i egen kunstnerisk innfallsvinkel rundt begrepet deltagelse utarbeidet med og for målgruppen skoleungdommer. Med PARK som base vil P1 kunne fungere som et utvidet atelier hvor det kan huse seminarer, samtaler og kunstprosjekter