Helen Eriksen Ebba Moi Stefa S

Tenthaus Oslo

Tenthaus Oslo er et kunstnerstyrt visningssted med base på Maridalsveien 3, i Oslo. Initiert i 2011 av billedkunstnerne Helen Eriksen, Ebba Moi og Stefan Schröder.

Vårt fremste mål er å vise kunst av høy kvalitet og som tar opp aktuelle tema for Norge i dag. Tenthaus Oslo er også et kunstnerisk utviklingsprosjekt som baserer seg på Tenthaus og de inviterte kunstnernes individuelle faglige utforskning. Gjennom utstillingene oppstår tverrfaglig dialog, events, formidling og workshop hvor kunstnerne møter ungdommer fra Hersleb videregående skole. Møtene er prosessbaserte og kommer alle til gode. De inviterte kunstnerne har til største del sin praksis innenfor kunstfeltet, ikke i skole eller formidling. Tenthaus ønsker å utfordre dem til å delta i utviklingen av ungdommens forståelse av hva samtidskunst kan være. Gjennom å skape et rammeverk for dialog mellom kunster, publikum og elever ønsker vi å øke potensialet for kunstnere i skolen. Samtidig vender Tenthaus seg til et bredere publikum gjennom sin deltagelse på den norske kunstscenen. Tenthaus har et ønske om å bidra med å fremme kunstneres

tilstedeværelse i den offentlige skolen. 

  


Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen

Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen er kunstnere med bakgrunn fra bl.a. radio-og lydkunstprosjektet BallongMagasinet - med fartstid på RadiOrakel og NRK, og en rekke prosjekter på kunstfeltet. De siste årene har de laget radioprogrammer for bl.a. Konsthall C i Stockholm, samt  Live Radio på Høstutstillingen,  Galleri F15 og Oslo Open. 

 

 

Gabo Camnitzer

Gabo Camnitzer is an artist and teacher based in Gothenburg and New York. 

Whether working individually or in collaboration, Camnitzer’s practice targets the rigidity of established orders of logic and highlights the meaning-making potential of open-ended art forms and pedagogies. Camnitzer has exhibited spaces such as: Gertrude Contemporary Art Center, Melbourne, Australia. Exit Art, New York, USA. Bonniers Konsthall, Stockholm, Sweden, El Basilisco, Buenos Aires, Argentina, and Kunstsaele, Berlin, Germany, among others.

He currently sits on the editorial board of the Swedish art magazine, Paletten.

 

  

Marie Skeie

Marie Skeie er født i Stavanger, har base i Bergen og har bodd i Japan, Brasil og Skottland.

Hun avsluttet nylig sin master ved det nyopprettede programmet Kunst og offentlig rom ved Kunsthøyskolen i Oslo. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Bergen med spesialisering i tekstil og en Bachelorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. For tiden er hun koordinator for det internasjonale kunstprosjektet The Stitch Project og jobber
med nå med Threads Art Project og Annex som er politisk og sosialt orienterte prosjekter.

Hun er aktuell med installasjonen Re-bordering og prosjektet Gaza (a)live, som er en livestream med kunstnere fra Gaza om grenser og utfordringer som kunstere i Gaza. Begge arbeidene er presentert under Nuit Blanche i Brussel. 

 

alexandre decoupigny 2013

Alexandre Decoupigny

Alexandre Decoupigny is a composer, musician, sound artist and educator. 

His artistic practice includes audiowalks, installations and perfor- mances in public spaces. Working within the field of social practice the projects are participatory and often interdisciplinary. Furthermore Alexan- dre is interested in expanding the knowledge on the politics of gender, sound and environments. Alexandre has been commissioned and presented in galleries and museums in Germany and abroad, including NGBK Berlin, Artwells Canada, Apart- ments projects Istanbul, the German Ministry for Environment and FACT, UK to mention a few. He is currently commissioned to work on a large-scale project turning a whole school into an instrument in collaboration with the Bauhaus Archive Berlin. 

Alexandre lives and works in Berlin.

 

 

Pål Brekke Indregard

Pål Brekke Indregard har jobbet som manusforfatter og pianist, og er utdannet førskolelærer med fordypning innenfor filosofiske samtaler med barn. Han har jobbet med å utvikle nye måter å formidle/arbeide med kunst i skolen, både gjennom den britiske stiftelsen CCE (Creativity, Culture and Education), Den Kulturelle Skolesekken og som veileder for kunstnere som vil utvikle formidlings- og arbeidsmetoder for å lage gode møter mellom barn og kunst.

 

 

Bilde1

Lin Marie Holvik

Lin Marie Holvik er utdannet lærer med mastergrad i organisasjon og ledelse. Hun har vært lærer, pedagogisk leder og rektor i Bergen kommune, prosjektleder og rektor ved Nordahl Grieg videregående skole, rektor ved Årstad videregående skole og er nå direktør i Kulturtanken. Holvik har som rektor vært mye brukt som foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt, spesielt om utvikling og bruk av teknologi i skolen, og om å skape en tettere relasjon mellom skolen og samfunnet for øvrig.

 

Boelpicture 

Boel Christensen-Scheel

Boel Christensen-Scheel har en Ph.D. i nyere kunst- og performanceteori og er førsteamanuensis i estetikk og kunstdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Hun leder forskergruppen Art in Society og er særlig opptatt av samhandling og aktivisering i og gjennom kunst.

Christensen-Scheel har utgitt flere tekster om relasjonell kunst og økologi, hun har oversatt Nicolas Bourriauds 'Relasjonell estetikk' og hennes seneste utgivelse i 2015 er en artikkel om betrakterposisjonen i kunsten i antologien Estetikk og samfunn (Fagbokforlaget).

 

 

nina.vestly pic 2 jpg

Nina Vestby

Nina Vestby har en Mastergrad "Den kulturelle skolesekken - kunsten å danne seg". Har vært Anne Bamfords assistent i kartleggingen av "Arts and cultural education in Norway" 2010-2011.

Vestly har jobbet som pedagogisk ansvarlig ved både Nationaltheatret og Riksteatret.
Hun er lektor i kunstfag fra Hioa avd. for estetiske fag.Leder av Fellesrådet for kunstfagene i  skolen.

Er i disse dager timelærer ved Hioa avd estetiske fag og tilknyttet "Alternative byrom" ved AFI - Arbeidsforskningsinstituttet. 

 

 

Vibeke Frost Andersen

Vibeke Frost Andersen er billedkunstner og designer med lang erfaring som kunstformidler i Den Kulturelle Skolesekken. Frost Andersen har også praktisk-pedagogisk utdanning og har undervist på alle nivå i norsk grunnskole og videregående skole, samt arbeidet faglig og administrativt med kunst i høyere utdanning. I sin kunstneriske praksis er Frost Andersen opptatt av landskap, teknologi og deltakelse i en lokal kontekst. Hun har hatt designkontor på Sørlandet i en årrekke, og deltatt i kunstprosjekt og utstillingsaktivitet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.