During the last fifteen years, Torgeir Husevaag has consistently worked on detailed pen drawings, mapping and surveying projects in which networks and conventional geographical maps are used as a basis to track movements and events. In many ways they refer to the map as well as the nature and history of cartography.

He also works with related expressions: rule-based drawings, infographics, games, language studies, labyrinthine narratives. Husevaag's artist practice is first and foremost driven by curiosity; genuine attempt to "figure things out", often through the dedicated examination processes based on relatively irrational or contradictory issues. 
In recent years Husevaag has made several artist's books, in which he draws on the interaction between text, image and the narrative. His most recent works explore manmade lakes, both visually and thematically.

Its theme, the manipulation of water, flows through the exhibition suggesting humanity´s  manipulation of water, an artist's manipulation of water droplets and water´s own self manipulation.   FLORESTA SUBMERSA consists of two series of drawings and a video, all of which are characterized by an analytical gaze that attempts to penetrate Balbina, that place, that scene, reflected in the mirror of this work.

 

 

 

 

 

True Solvang Vevatne (1978) is a graduate of the National Academy of Fine Arts, Oslo. She lives and works in Oslo. She has taken part in numerous group exhibitions at home and abroad. Her solo exhibitions include the Pink Cube Gallery Oslo, One Night Only at Kunstnernes Hus, Oslo and Gallery Boa.

Vevatne´s practice is in three dimensional art in which materials and techniques are specifically chosen for the individual works. Her interest lies constraints and opportunities offered by the materials themselves. Her works are often based on stories and archival material. Her practice is founded on her need to understand society and its structures.

The works are social investigations in which she examines how individuals and society works in a given situation.

 

Hvem er du? er et kunstprosjekt på Hersleb Videregående skole av Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen i samarbeid med Tenthaus Oslo.

På oppdrag fra Tenthaus Oslo, holdt Søssa og Yngvild høsten 2016 en femdagers workshop med unge voksne som mottar grunnskoleopplæring på Hersleb skole. Elevene er fra bl.a. Afghanistan, Rwanda og Somalia.

Med spørsmålet HVEM ER DU? ble selvportrettet i lydform undersøkt, via tekstproduksjon, framføring og lydlegging/musikk. Ambisjonen var å få elevene til å åpne seg, kaste seg frampå og bruke stemmene sine. 


Mange av elvene har sterke historier og erfaringer, men hva de delte om seg selv, valgte de selv.

Selvpresentasjon er en essensiell øvelse som handler om å tørre å vise hvem man er, men også å velge hvem man vil være - elevene gjorde det på et nytt språk i et nytt land. Målet var at alle elevene skulle produsere hvert sitt lydportrett på ca 1 minutt.

Et utvalg av disse kan høres på https://soundcloud.com/faer-y-j-rgensen

Workshop med Jana Winderen og en klasse fra Hersleb skole 25.10 og 1.11 2016

Jana startet med å introdusere elevene til lytteøvelser. Først fikk de høre på seg selv gjennom å stenge andre sanseinntrykk ute. Som f eks synsinntrykket. Så beveget vi oss rundt i nærområdet til Tenthaus og Maridalsveien og etterpå fikk de lytte til Akerseleven. Gjennom opptak i forskjellige typer av mikrofoner fikk elevene analyserte vi det i fellesskap gjennom høyttalere.

Jana om sitt arbeide: "I mitt arbeid forsøker jeg å vise hvordan det lokale påvirker den globale miljøklima. Ved å se inn i et mikroskop og gjennom fokusert lytting, har jeg oppdaget forhold som ellers ville ha vært tapt. I ferskvann kan lytteren høre under vann insekters bruk av "stridulasjon" som viser helsetilstanden til elver eller innsjøer."


 Workshopen ble laget i forbindelse med utstillingen Vandrere som ble vist på Tenthaus 14.10 - 6.11 2016.

Looping the Existing

Looping the Existing er et utendørs kunstprosjekt på Hersleb Videregående skole av Anni Onsager i samarbeid med Tenthaus Oslo.

Sammen med ca 300 elever skal det skapes en skulptur mellom den 1. – 3.6 2015, ute i skolegården på Hersleb skole. Ved at deltagerne strikker med metalltråd på hverandres masker vil vi sammen skape Røde kors nye symbol – den røde krystall. En symbol som skal kunne brukes over hele verden uten noen form for religiøs tilknytning. Norge var det første landet som anerkjente symbolet i 2005, men det er fremdeles lite kjent og brukes av svært få land. I øvelser og samtalene over arbeidet vil vi lede samtalen rundt temaene mobbing og miljøvern. 
Prosjektets inspirasjon og hovedmål er å beskytte tanker, individ og kloden gjennom samhandling og deltagelse.