">

Gjennom partnerskapsavtale med Hersleb skole lagde Tenthaus verksteder og utstillinger for en tiende klasse under skoleåret 2010 - 2011.

I MONA LISA REMIX fikk klassen i oppgave å lage en ny versjon av Mona Lisa. Alle fikk male hver sin plate som til sist sattes sammen til et stort arbeide.

På Akraam Zatari

Skoleåret 2011 flyttet Tenthaus inn i nye lokaler ved Sofienberg skole i Oslo.

Vi startet et prosjekt over en lengre periode med 3gb, en skole klasse med unge mellom 16 - 20. Elevene går barneskolen og lærer norsk og vi har truffet dem tettere i perioder hvor vi gjennomfører workshops med klassen.

9 img0125

Alt for Hersleb 

I forbindelse med at Herlseb skole stengde for sanering i skaffet kunstnerne Helen Eriksen, Ebba Moi og Stefan Schröder et lokale ved Telthusbakken i Oslo i 2010, og kort etter åpnet Tenthaus Oslo.
Lokalen fungert som et prosjektrom, både som arena for Alt for Hersleb og som kunstnerdrevet visningsrom. Her fikk klassen fra Hersleb skole en unik mulighet til å delta i workshops og prosesser rundt utstillinger og dermed en direkte opplevelse av aktuell kunst.

Under vises bilder med ulike prosjekter i lokalen ved Telthusbakken.

15 sinsen

Kunstnerne på Sinsen - en undersøkelse av Kunstnerens arbeidsplass på en skole. 

Under skoleåret 2008 - 2009 har kunstnerne Stefan Schrøder, Helen Eriksen, Søssa Jørgensen, Geir Tore Holm og Ebba Moi ingått en partnerskapsavtale med Sinsen Skole (1. – 10. trinn) om å bruke skolens gamle metallsløydlokale. Avtalen går ut på at kunstnerne gir tjenester tilbake til skolen i form av timer (10 skoletimer per kunstner), hvert vårt kunstverk og åpen dag-utstilling mot at kunstnerne får bruke verkstedet fritt.

shwan2 web

Workshop with Hersleb school - march 2015

In connection to the exhibition Human Conditions - Tenthaus invited Shwan Dler Qaradaki to make a workshop with a school class from Hersleb shool. They met up in early march 2015 to make a project with Shwan in the exhibition. 
First they watched the film "Salte kyss" - which Qaradaki made about his long refuge from Irak to Norway through many countries. The group also talked about the topic of the film since many of the participants have the same background. Then the students got to take photographs of themselves in order to make drawings out of it. The task was about perception, both through the lens but also to transform an image of oneself  into a drawing.