19 03 06 150546

Støtte fra Sparebankstiftelsen til programmering!

Takket være bevilgning fra Sparebankstiftelsen er drift og programmering av P1 sikret i sin helhet frem til 2021!

P1 - Mobilt atelier - byggingen starter nå.

P1 er et kunstnerresidensprogram i et mobilt atelier som plasseres på ulike skoler og fungerer som kunstnerens atelier og arbeidsplass på skolen. Atelieret har alt nødvendig utstyr og fasiliteter: et verksted og et møterom. P1 har fått i overkant av 1,5 mill i støtte til byggeprosessen av den mobile enheten. Byggingen starter i slutten av februar 2019 og ledes av arkitekt Thomas Benedict Holth i samarbeid med Tenthaus. P1 produseres med norske leverandører og er basert på 2 moduler i containerstørrelse som lett kan forflyttes.

P1 - Mobilt atelier skal plasseres i Oslo, Levanger, Trondheim og Halden over de neste to årene.

Open Call - kunstneropphold

P1 flyttes fire ganger, med tid for flere kunstneropphold på hvert sted. Med kunstnere valgt ut fra Open Call skal det realiseres et titalls kunstprosjekter som legger til rette for spennende møter mellom elever og samtidskunstnere.

En open call er utlyst med søknadsfrist 8.april, hvor kunstnere kan søke om kunstneropphold i P1 for en periode på 1-3 måneder i løpet av 2020/2021. I perioder av oppholdene i P1 vil møtene mellom elever og kunstner være en viktig del av prosessen, hvor den kunstneriske praksisen skal realiseres. Slik vil elevene og kunstner kunne samarbeide og resultatene vil manifesteres både materielt og konseptuelt.