anawana Icho chiseweb

Come after lunch, we´ve got to talk!
6. september 12.00-14.00 at Tenthaus.

Velkommen til diskursiv lunsj med Anawana Haloba på Tenthaus. Under september vil Haloba ta over Tenthaus hvor hun vil lage et program som belyser tematikken rundt hennes stipendiatperiode. // Welcome to a discursive lunch with Anawana Haloba at Tenthaus. In September, Haloba will have a take over at Tenthaus, where she will create a program that highlights the themes of her fellowship period.

 

Anawana Haloba works between Oslo, Bergen and Livingstone, She is a PhD fellow at university of  Bergen in artistic research. She is educated at the Evelyn Hone College of Applied Arts in Lusaka, Zambia. Haloba completed her BA at the National Academy of Arts in Oslo 2006 and is a graduate of the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, the Netherlands. Haloba's work has been featured in both solo- and international group shows, including the Rauma Biennale, Finland (2012); ZKM Museum of Contemporary Art, Karlsruhe, Germany; National Museum of African Arts Smithsonian Institute, Washington DC, USA; Museum Berardo Collection, Lisbon, Portugal; the Venezia Biennale (2009); the Sydney Biennale (2008); Manifesta 7, Bolzano, Italy (2008), the Sharjah Biennial 8,11,14 UAE (2007,2013 and 2019); as well as the biennale's in 32nd edition of the Bienal de São Paulo(2016) , Shanghai Biennial (2016) and Lyon Biennale (2017). 
 
Anawana Haloba’s artistic practice is an ongoing investigation process into positions of different societies within varied political, social, economic and cultural contexts, ideological and post-independence frameworks. Her artistic practice is symbiotically linked to and through her preparatory exercise in drafting poetry in the forms of sketches from which the artist abstracts to performative based artworks within moving image, installation, and sound, while creating situations where the material culture of any given place can be probed and reconsidered within the scheme of rapidly shifting contemporary subjectivities

Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holth

 

For å vise veien mot en mer integrert kunstpraksis i skolen har Tenthaus startet et pilotprosjekt - P1 – mobilt atelier for kunstnere. P1 er et fysisk atelier på skolen, når lokaler ikke finnes. Den er en mobil struktur som kan kobles på skoler og skal fungere som bindeledd mellom kunstscenen og skolen. Prosjektet er under oppstart og vi har startet samarbeidet med en arkitekt. I løpet av 2018 vil prosjektet realiseres og i første omgang skal den plasseres i Levanger,  Saupstad skole i Trondheim, Oslo og Tistedal i Østfold.


Med kunstnere fysisk tilstede i skolehverdagen er steget til et aktivt samarbeid, workshops, dialoger, møter veldig kort. Møtene mellom kunstner, lærere og elever vil oppstå som en naturlig del av hverdagen til alle parter. Tenthaus ønsker derfor å gi billedkunstnere en integrert praksis i form av fysiske atelier på skolen, hvor kunstneren får trygge og solide lokaler og sikrer seg gode arbeidsforhold, og hvor det tilrettelegges for utveksling mellom skole og kunstner. Plassert på en skole vil lokalet kunne fungere som et utvidet atelier hvor kunstneren kan invitere til samtaler og samarbeider med lærere og elever. Kunstprosjektene som skapes her kan bidra til dialoger rundt og produksjon av kunst med fokus på deltagelse. Dette forslaget er tenkt som et supplement til læreplanen. Det betyr at de inviterte kunstnernes praksis i skolen ikke er en del av læreplanen og de tar heller ikke over noe av kunstundervisningen.

Billedkunstnere er en ressurs for den fremtidige skolen. Deres erfaring, kreativitet og åpenhet må integreres i undervisningen. Våre barn og ungdommer trenger å bli sett og inspirert fra kunstnere på en hverdagslig måte. Her ligger nøkkelen til en bedre skole og et mer integrerende samfunn som evner å ta i mot migrasjonsbølger og andre store utfordringer.

 

P1230535 red 2

 Foto: Thomas Benedict Holdt

PARK., et nytt prosjekt i LevArt og et kollektivt arbeid med en rekke kunstnere og andre samarbeidspartnere, blant andre Tenthaus, Bjørg Nyjordet og Magnar Gilberg,  og Altgårbra. PARK. har sitt utgangspunkt i Levanger kommunes plan om å gjøre om den asfalterte parkeringsplassen omkring skolebyggene i Kirkegt 11 der LevArt har sine lokaler, til en offentlig park. Plassert midt i denne endringsprosessen begynner vi med å stille spørsmål ved hva som kjennetegner en god allmenning i dag og om kunst som et offentlg gode.

 Perspektiv 01

Illustrasjon: Thomas Benedict Holdt

Tenthaus Oslo deltar i PARK. med pilotprosjektet P1 – atelier for kunstnere i skolen. P1 undersøker og viser muligheter for å lage mobile atelierer for billedkunstnere på norske skoler. Dette gjøres i Levanger kommune i samarbeid med Levanger ungdomsskole og PARK / LevArt. P1 fungerer som kunstneratelier, visningsrom og møtested for kunstnere og elever.  Det mobile atelieret blir bygget våren 2018 og er klar for bruk til skolestart høsten 2018. I løpet av skoleåret 2018 / 2019 vil et utvalg kunstnere ha sitt atelier på P1 der de på ulike måter involverer elever fra Levanger ungdomsskole i sitt kunstneriske arbeid på stedet. Det vil være kunstnere med en forankring i egen kunstnerisk innfallsvinkel rundt begrepet deltagelse utarbeidet med og for målgruppen skoleungdommer. Med PARK som base vil P1 kunne fungere som et utvidet atelier hvor det kan huse seminarer, samtaler og kunstprosjekter