Exhibition preview: Thursday March 16th, 7 pm - 9 pm

March 16th 2017 - April 2th 2017
Opening hours: Fri - Sun, 1pm - 5pm
Address Maridalsveien 3, 0178 Oslo
 
 
Floresta Submersa 
 

Manipulering av vann gjennomstrømmer utstillingen Floresta Submersa: Menneskets manipulering av vann, en kunstners manipulering av vanndråper, og vannets mulige manipulering av seg selv.

Publikum i Tenthaus forflyttes til Lago Balbina, en enorm oppdemt innsjø i Brasil, en økologisk katastrofe som har skapt et unikt fraktal-landskap fullt av øygrupper og døde trær halvveis under vann. Et uoversiktlig og vakkert scenario - på en morbid, goth-aktig måte.

Floresta Submersa består av to serier med tegninger og en video, alle har karakter av å være undersøkelser, forsøk på å trenge inn i Balbina, som sted, som åsted, og som et slags psykisk speil.

Den første serien tegninger er oversikts-, og detaljkart, utsnitt med (hypotetiske) reiseruter gjennom det labyrintiske landskapet. Den andre består av beregninger og simulasjoner av «avvikende» naturfenomener. Tegningene er selvstendige verk, og kan ses som de siste tilføyelsene i en rekke kart og pseudo-vitenskapelige undersøkelser i form av detaljerte penn- og tusjtegninger. Dette har vært et gjennomgående trekk i Torgeir Husevaags kunstnerskap. Samtidig er tegningene tett tilknyttet videoen Vanntårnet – sveip 2.

---

I 1989 lagde Philip Glass korverket Itaipú til ære for et av den moderne verdens underverk – Itaipú-dammen på grensen mellom Brasil og Paraguay. Glass inkorporerte her skapelsesmyten til Guarani-folket – fremført som en sunget tekst - i den musikalske hyllesten til et dramatisk inngrep i nettopp dette skaperverket.

Hovedpersonen i videoverket Vanntårnet har reist til en annen sjø bak en annen demning, Balbinasjøen i Amazonas - kanskje med en vag ide om å lage et nytt musikkverk – et motsvar til det overnevnte – et verk som skal fokusere mer på det som har gått tapt enn det som er skapt. I denne mulige komposisjonen opptrer blant annet «Vanntårnet», et slags hellig gral-objekt som skal befinne seg et eller annet sted i innsjøens labyrintiske kanalsystem. Historiens tragiske helt er elva som ble demmet opp, Uatumã. Dennes navn kan oversettes til «Den tenkende vannstrømmen», et navn i tråd med sør-amerikansk animisme, hvor all natur er besjelet. Siden dette karaktertrekket understrekes spesielt hos Uatumã, blir det imidlertid naturlig å undres over hvorvidt vi her står overfor en besjelet elv par excellence. Og kanskje befinner fortelleren seg på sjøen på leting etter fenomener som forklarer hvorfor Uatumã fikk navnet sitt. Eller på leting etter spor etter hva som skjer når en tenkende vannstrøm demmes opp. Eller på leting etter Vanntårnet. Eller alt på en gang, hvem vet.

Videoen fremstår som en tilstandsrapport og et skvulpende reisebrev fra en båt på vei gjennom restene av Balbinas døde, oversvømmede skog.  Reisen har form som en omstendelig søken med skiftende mål, fulgt av den reisendes springende kommentarspor, med innflettede sangvignetter fremført av koret Omo Sapiens. Som undertittelen antyder er den reisende i starten av sitt arbeid, det gjenstår mange sveip. Men han er godt i gang, det har oppstått musikk, han har påbegynt arbeidet med et nettverk av hukommelsestilknyttede orienteringslinjer, og har gjort sitt første alvorlige feilgrep. Fortellerstemmen kommenterer, assosierer, og resonnerer – den tilhører en mann som kan være inne i en glidende snuoperasjon rundt hva han egentlig er ute etter, og hvem som egentlig fortjener hovedrollen i hans påtenkte musikkverk. 

February 10th - March 5th 2017
Opening hours: Fri - Sun, 1pm - 5pm

Read a review of the exhibition at Kunstkritikk. (In Norwegian)

151230tomorrowshow copy

 


ONE MAN SHOW

Exhibition preview: Thursday February 9th, 7 pm - 10 pm

Maridalsveien 3, 0178 Oslo

ONE MAN SHOW is an exhibition which centers on two documentary shorts, The Stonewall Nation (2014) and The Tomorrow Show (2015). Drawing on archival material from the ONE National Gay & Lesbian Archives in Los Angeles, the exhibition examines the performative potential of archival documents. Using the interview format as a framework, ONE MAN SHOW engages in the telling and retelling of history by examining utopian ideas and myths concerning sexual liberation in California in the 1970s.

Invested in the transmission of history across generations, Storihle has worked closely with the Los Angeles-based actor Michael Kearns. In The Stonewall Nation (2014), Kearns impersonates the activist Don Jackson, revisiting his aim to establish a gay settlement in Northern California. The film portrays a man yearning for community and belonging, while questioning the ideological framework of his idea of a promised gay land. 


The Tomorrow Show (2015) takes Michael Kearns’ own story as its starting point. Shot in his own bedroom, the film focuses on Kearns’ life as The Happy Hustler in the mid-70s, a fictional role he took on and acted out both on and off screen. It recounts Kearns’ memory of a trick he turned before going on the talk show, The Tomorrow Show - a return to a role that unsettles narratives of identity and history. 

The exhibited works include print and video material from the ONE National Gay & Lesbian Archives at the USC Libraries and the UCLA Film & Television Archive.

 

True Jas Anja 5 web

 

Welcome to Tenthaus Oslo´s next exhibition opening at 7 pm on Thursday November 24th 2016. Vevatne will show a site-specific installation and sculptures and Strømsted &Hurst will have the Norwegian premiere of their film entitled Beaten. The exhibition run until the 18th of December.

tenthaus jana12


JANA WINDEREN

VANDRERE


October 14th - November 6th
Opening hours: Fri - Sun, 1pm - 5pm
Address Maridalsveien 3, 0178 Oslo

Exhibition preview: Friday October 14th, 5 pm - 8 pm

Soup at the opening by The Northern Company

Freshwater biologists count underwater insects and use this data as an indicator of the water´s health. If one identifies the sound of specific underwater insects, that have the capability to survive various forms of pollution, one can possibly, through focused listening, reach an understanding of the health of the river. In this work. Winderen has listened to and been focused on fish and plankton in the Aker River and inner Oslo Fjord and the fish migrations both up and down river. She creates a sound installation with local sound situation in context with other areas of the earth, from seas and rivers where fish and mammals migrate.

Winderen´s installation consists of underwater recordings from the Aker River and inner Oslo Fjord and set in a context with underwater footage from the Caribbean Ocean, the North Atlantic, the Barents Sea and the Pacific Ocean.

UNNI GJERTSEN AND TEXTLAB YOUNG VOICES - Amani

Tenthaus Sessions presents

UNNI GJERTSEN AND TEKSTLAB YOUNG VOICES

26.5 - 19.6 2016

Preview 26 May at 7 – 9 pm
There will be a guided tour in the exhibition on Saturday the 11th at 2 pm and Thursday 16.6 at 6.15 pm.
Address Maridalsveien 3 – main gate entrance
Open Friday – Sunday 1 – 5 pm

Tenthaus Sessions shows works by Unni Gjertsen and performative texts by TekstLab Young Voices. Gjertsen addresses the staging of the body in relation to architecture. The project has evolved over several years and is shown together with a video work entitled Lessons (14 min), in which the artist interviews six young people employed as guides during one of her exhibitions.

 dsc4413

Hilde Honerud

EXERCISES IN NORWEGIAN

7.4 - 30.4 2016

Preview and book launch
7 April at 7 – 10 pm
Address Maridalsveien 3 – main gate entrance
Open Friday – Sunday 1 – 5 pm

Migration to Norway is on the cusp of change. On this occasion the discussion is not about refugees, but a migrating highly qualified labor force that is making its presence felt in occupations where language requirements and expertise are key factors. Until recently, Norway was considered a career backwater. However, the difference seen in wages and unemployment has changed this. Earlier migrants challenged the workplace of the typical labourer. This new migration of workers is challenging the elites.

Hilde Honerud and sociologist Jon Hovland have visited several Norwegian language schools in Europe. They have followed the students, recording their preparation, hopes and dreams, expectations, and the meaning of their migration, as they prepare for their departure.

Exercises in Norwegian attempts to allow individual objects and portraits to express an interpreted experience of places and meetings with the individual participants.